Каракаш Ілля Іванович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 38
 • Документ
  Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Каракаш, Ілля Іванович
  Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.
 • Документ
  Політико правовий напрям реформування аграрно-земельних відносин в Україні
  (ВД "Гельветика", 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
 • Документ
  Legal guarantees for the implementation of environmental rights and obligations by citizens
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Karakash, I. I.
 • Документ
  Становлення професора Юрія Миколайовича Оборотова як громадянина, вченого і викладача
  (ПП "Фенікс", 2021) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
 • Документ
  Перехідні положення нового Земельного кодексу як його невід’ємна складова частина
  (2003) Каракаш, І. І.; Каракаш, Ілля Іванович; Karakash, Illia I.
 • Документ
  Академік Семчик Віталій Іванович як талановитий вчений і мудра людина
  (Одеса, 2017) Каракаш, Ілля Іванович
 • Документ
  Право екологічної безпеки : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Platonova, Yevheniia O.; Платонова, Є. О.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye.
 • Документ
  Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Платонова, Є. О.; Platonova, Yevheniia O.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye.
 • Документ
  Singular succession due to inheritance in ancient Roman law
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Karakash, Illya; Рябоконь, Євген Олександрович; Рябоконь, Є. О.; Рябоконь, Евгений Александрович; Riabokon, Yevhen O.; Riabokon, Ievgen; Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Бабич, Ірина Григорівна; Бабич, I. Г.; Бабич, Ирина Григорьевна; Babych, Iryna H.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Заверюха, Марина Михайловна; Zaveriukha, Maryna M.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of ancient Rome (legatum and fideicommissum). The object of the study of the article is the inheritance (universal or singular) by legatum and fideicommissum. Under universal inheritance, all the rights and obligations of the testator were transferred to the heir. The singular inheritance is a transfer of exclusive property and property rights, but not duties. The Legatum is one of the oldest legal institutions that has already been fixed in the laws of the XII Tables. Fideicommissum is an assignment of posthumous commandments, a form of refusal instead of a legatum. It can be concluded that the Romans divided the succession into universal and singular since it could relate either to the property as a whole, and as a consequence – to all its constituent parts, or only certain parts of the property.
 • Документ
  Конституційні вимоги щодо використання природних ресурсів та охорони довкілля
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
 • Документ
  Legal regulation of Natural Resources as a Category of Environmental Resources for Providing Economic Activity on the Example of Ukraine
  (EJSD Publishing, 2020) Піддубна, Дар'я Сергіївна; Піддубна, Д. С.; Поддубная, Дарья Сергеевна; Piddubna, Daria S.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
  Every citizen has the right to safe natural resources. In Ukraine, this right is fixed at the level of the Constitution of Ukraine and special legal acts. The right to natural resources determines the citizen's right to: land resources; water resources; forest resources; flora and fauna; mushrooms; berries; atmospheric air. Ecological nature of natural resources is associated with the provision of various types of safety: environmental, energy, water, food, biological, genetic, and in aggregate - national. To implement the above, it is necessary to amend the regulatory framework in Ukraine on the following positions: responsibility (both from the side of officials and from the side of economic entities); system verification of the state of natural resources; ban on burning stubble, forest strips; strengthening of responsibility for the destruction of water facilities, cutting of plant resources, for the introduction of pesticides, for the implementation of atmospheric emissions and discharges into water objects; introduction of organic farming. The main thing – the issue of environmental friendliness of natural resources is characteristic not only for Ukraine, but also for the whole world. From their status depends on the suitability of life for every inhabitant of the planet, as well as the state of the planet itself.
 • Документ
  Logistical support of agricultural sector in Ukraine: Legal features
  (Centre for Evaluation in Education and Science, 2020) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Канивец, Людмила Анатольевна; Kanivets, Liudmyla A.; Удовика, Лариса Григорівна; Удовика, Л. Г.; Удовика, Лариса Григорьевна; Udovyka, Larysa H.
  The article is devoted to the issue of legal regulation of logistical support of Ukrainian agriculture. The relevance of the article is that Ukraine’s agriculture is far behind optimal international norms, and the provision of agriculture with fixed assets does not meet the needs of production. The authors used the dialectical method, the analysis method, the synthesis method, the logical method, the historical method, the method of comparison. As a result of the study, the following conclusions were made that the legislation on state support of agrarians in the sphere of equipment purchased is not substantiated. This is a significant destabilizing factor, as well as insufficiently professional and scientifically substantiated preparation of such regulatory acts. There is an increasing tendency for the use of a “manual regime” for providing state support in agriculture, which is in the situation of instability, is a risky way.
 • Документ
  Право власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України
  (Одеса : Гельветика, 2017) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
  Статтю присвячено дослідженню належності та розробки, використання й охорони при­родних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу за українським законодавством та нормами міжнародного права.
 • Документ
  Земля як об’єкт права власності українського народу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Каракаш, І. І.
 • Документ
  Екологічне право України : курс лекцій
  (Одеса, 2020) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.
  Курс лекцій для студентів усіх факультетів денної форми навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Цивільно-правові способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси
  (Одеса : Гельветика, 2018) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, І. І.
  Стаття присвячена дослідженню способів захисту і охорони цивільних прав та законних інтересів цивільно-правовими способами, зокрема, забезпеченню захисту й охорони права власності та особливостей їх застосування до захисту права власності на природні об’єкти та їх ресурси.
 • Документ
  Правове забезпечення аграрно-земельної реформи в Україні: минуле, сучасне, майбутнє
  (Одеса : Гельветика, 2017) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
  Стаття присвячена аналізу позитивних досягнень та допущених прорахунків за минулий період проведення земельної реформи в Україні. Одночасно автором пропонуються конкретні заходи щодо подальшого реформування аграрно-земельних відносин на засадах належно утвореної законодавчої бази.
 • Документ
  Природноресурсові кодекси України
  (Одеса, 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
  Запропонований збірник природноресурсових кодексів України: Водного, Земельного і Лісового кодексу та Кодекс України про надра є другим неофіційним виданням такого зібрання. Після їх першого неофіційного видання у 2003 році пройшло більше 15 років, на протязі яких вони зазнали суттєвих змін і доповнень, що стало підставою для оновленого цього видання. Так, за вказаний період Кодекс про надра був підданий змінам і доповненням більше 35 разів, Водний кодекс – майже 30 разів, Лісовий кодекс – більше 20 разів. Незважаючи на те, що Земельний кодекс є самим молодим «природноресурсовим кодифікованим законодавчим актом», він найчастіше змінювався і доповнювався. За період своєї дії Земельний кодекс піддавався змінам і доповненням майже 120 разів. Наведене надає підстави для твердження про те, що з його змісту зникли не лише окремі юридичні норми, а і цілі правові інститути. Одночасно у чинному Земельному кодексу з’явилися нові норми і правові інститути, які взагалі не були відомі вітчизняному земельному законодавству і праву попереднього періоду.
 • Документ
  Актуальні проблеми систематизації сучасного екологічного законодавства України
  (Одеса : Гельветика, 2018) Каракаш, И. И.; Karakash, I. I.
  У статті розглядаються нагальні питання систематизації сучасного екологічного законодавства України шляхом проведення його кодифікації. Автор аналізує погляди провідних українських учених-юристів і вимоги законодавства до проведення такої кодифікації. На цій основі пропонується провести її на двоступеневому рівні, а саме: на першому етапі – на рівні прийняття Основ екологічного законодавства України, а на другому – на рівні розроблення і прийняття Екологічного кодексу України. Такий підхід до систематизації сучасного екологічного законодавства сьогодні, на думку автора, є найбільш реалістичним та оптимальним.
 • Документ
  Позовний порядок захисту права природноресурсової власності
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.