Олькіна Олена Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституціоналізація європейських стандартів діяльності політичних партій в Україні
  (ВД "Гельветика", 2019) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.
 • Документ
  Constitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Дробуш, Ірина Вікторівна; Дробуш, І. В.; Дробуш, Ирина Викторовна; Drobush, Iryna V.; Водоп᾽ян, Тетяна Вікторівна; Водоп᾽ян, Т. В.; Водопьян, Татьяна Викторовна; Vodopian, Tetiana V.; Бут, Ілля Олександрович; Бут, І.О.; Бут, Илья Александрович; But, Illia O.
  The authors of the article have carried out research in the field of ensuring the constitutional guarantees of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as a basis for acquiring property rights in Ukraine. The object of the study was the public relations that result from the recognition of a valid covenant. The subject of the study was the domestic regulations that provide the rights to judicial protection in disputes about the invalidity of the will. Constitution as the main law of Ukraine in Art. 3 establishes a guarantee under which the state is charged with the duty to assert and uphold human rights and freedoms, which is its primary duty. In case of violation, non-recognition or contestation human rights, the right to protection by a court is guaranteed by the Constitution. According to Art. 55 of the Constitution, the court protects human rights and freedoms. According to the results of the study, it was concluded that the norms of the Constitution, civil law and civil procedural legislation of Ukraine serve as the basis for a well-established generalization of jurisprudence in disputes about the invalidity of a will as a basis for acquiring property rights in Ukraine. However, the individual cases of individual courts of the national judicial system of Ukraine do not allow to claim the existence of a unified algorithm for the application of law-enforcement practice, agreed and recommended by the Supreme Court of Ukraine, which indicates the existence of possible controversial situations to resolve the problem further.
 • Документ
  Конституційно-правові питання виконавчої влади : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”
  (Одеса, 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Batan, Yurii D.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Olkina, Olena V.; Констанкевич, Юрій Зиновійович; Констанкевич, Ю. З.; Konstankevych, Yurii Z.
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних питань організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування. Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Економічний конституціоналізм: структурна характеристика
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.
 • Документ
  Конституційно-правове забезпечення прав юридичних осіб
  (Одеса : Гельветика, 2020) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.
 • Документ
  Конституційно-правові проблеми виконавчої влади: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Констанкевич, Юрій Зиновійович
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних проблем організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Особливості конституційних правовідносин за участю політичних партій в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.
 • Документ
  Державний суверенітет як елемент конституційно-правового статусу Української держави
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
 • Документ
  Захист прав, правовий захист, механізм захисту конституційних прав людини: розмежування понять
  (Одеса : Фенікс, 2012) Олькіна, О. В.; Олькина, О. В.; Olkina, О.
 • Документ
  Поняття та механізм реалізації права особи на захист та правову допомогу
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Elena
  The article is d e v o t e d to the p r o b l e m of legal p r o t e c t i o n of p e o p l e in U k r a i n e . It also analyses the c a t e g o r i e s « p r o t e c t e d r i g h t s » and « l e g a l p r o t e c t i o n » , w h i c h s h o u l d b e clearly d i s t i n g u i s h e d . T h e article also c o n s i d e r s the m e c h a n i s m of p r o t e c t i o n and legal ssistance of i n d i v i d u a l s .
 • Документ
  Відставка посадовця: поняття та правова природа
  (2010) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
  У статті здійснено комплексне дослідження відставки як функціонально-правового явища. Проаналізовано особливості правового регулювання підстав та порядку відставки різних посадових осіб держави, а також визначена її правова природа.
 • Документ
  Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності
  (2011) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
  В статті інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України розглядається в якості виду конституційно-правової санкції та заходу конституційної відповідальності. Встановлюється співвідношення інститутів конституційно-правової відповідальності та дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України, підкреслюються їх спільні риси та виявляються критерії, що дозволяють здійснити їх розмежування.
 • Документ
  Функції конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України
  (2012) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
  У статті визначаються види функцій, що виконуються конституційним інститутом дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України, а також розглядаються їх принципи та змістовне наповнення.
 • Документ
  Референдум як підстава та порядок дострокового припинення повноважень посадових осіб, які обрані народом України
  (2012) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
  В статті референдум розглядається в якості способу здійснення народного контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування та підстава і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та Президента України.
 • Документ
  Поняття та механізм реалізації права особи на захист та правову допомогу
  (2012) Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Ol'kina, Olena V.
  Стаття присвячена з’ясуванню змісту захисту прав для людини в України, виокремленню категорій «захист прав» та «правовий захист», а також визначенню механізму захисту прав та надання правової допомоги фізичним особам.