Подцерковний Олег Петрович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 64
 • Документ
  Про потреби врахування досвіду провідних західних юрисдикцій при забезпеченні проарбітрабельності національної правової системи
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  Декодифікація не відповідає потребам воєнної економіки
  (Одеса : Фенікс, 2022) Подцерковний, Олег Петрович
 • Документ
  Господарське процесуальне право : методичні вказівки для підготовки до семінарських занять
  (Одеса, 2021) Подцерковний, О. П.; Будурова, Г. М.; Згама, А. О.; Бойченко, Е. Г.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Щодо проблеми презумпції правомірності вертикальних угод за законодавством про захист економічної конкуренції
  (ВД "Гельветика", 2018) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  Щодо правового кластеру міжнародного комерційного арбітражу
  (ВД "Гельветика", 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  On the decisions of the European Court of Human Rights, which are most often used in the practice of economic courts of Ukraine
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, O. P.
 • Документ
  Воєнна економіка: орієнтири господарсько-правового забезпечення
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  Забезпечення економічної безпеки України правовими засобами і проблеми дерегуляції
  (ПП "Фенікс", 2019) Подцерковний, О. П.; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  Щодо інтерпретаційного запобігання зловживанню правами у господарському процесі (на прикладі непідсудності спорів за третейською/ арбітражною угодою)
  (Одеса, 2017) Подцерковний, Олег Петрович
  У статті аналізуються проблеми інтерпретації положень Господарського процесуального кодексу України щодо припинення провадження у справах, у яких сторони уклали угоду про передачу спору на вирішення третейського суду (арбітражу). Зроблено висновок, що інтерпретація відповідних положень має спрямовуватися на запобігання зловживанню господарськими процесуальними правами на зміну підсудності та виключення третейської (арбітражної) юрисдикції при використанні фіктивних договорів поруки.
 • Документ
  Legal Aspects of Blockchain Technology Use
  (Allied Business Academies, 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Santiago, Faisal; Метіль, Анастасія Сергіївна; Метіль, А. С.; Метиль, Анастасия Сергеевна; Metil, Anastasiia S.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Олюха, Віталій Григорійович; Олюха, В. Г.; Олюха, Виталий Григорьевич; Oliukha, Vitalii H.
  The legal regulation of blockchain technology in Ukraine is now in its nascent stage. Legislators are actively working in this direction, but so far there are only bills submitted for consideration by the Verkhovna Rada, or draft bills. Therefore, while using blockchain-based systems, one should be guided by general norms and international standards regarding the scope of activities of blockchain companies. This document should also consider aspects of the activities of various blockchain companies depending on their type of activity. Firstly, we are talking about defining the legal aspects of the activities of mining companies-those that provide functioning of various areas of cryptoeconomics. Secondly, cryptocurrency companies that allows exchanging, selling virtual currencies and creating platforms for cryptocurrency trading. Thirdly, ICO companies-those that attract financing through the Initial Coin Offering. Fourthly, these are companies that offer and provide services and/or goods using blockchain technology.
 • Документ
  Problems of Cryptocurrency Transactions: Foreign Experience and Development Prospects in Ukraine
  (Springer Nature, 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Резнік, Надія Петрівна; Резнік, Н. П.; Резник, Надежда Петровна; Reznik, Nadiia P.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Цуркану, С. І.; Цуркану, Сюзанна Ивановна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Ковалевич, Ігор Ігорович; Ковалевич, І. І.; Ковалевич, Игорь Игоревич; Kovalevych, Ihor I.
  The article is devoted to the research of the problem of legal regime of cryptocurrency under the legislation of Ukraine and foreign countries, which is due to the lack of proper legal regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine. The legal nature of cryptocurrency is analyzed and suggested ways to overcome the decentralization of the last. The subject of this paper is the representation of the cryptocurrency transactions in the modern socioeconomic conditions. The results of the article are aimed at developing theoretical provisions for determining the legal regime of cryptocurrency and related categories. In the course of writing the article, a step-by-step model of consolidating virtual assets in the legislation of Ukraine was formed. The following methods were used throughout the researching process: the dialectical method, the method of systematic-structural analysis, comparative method, forma1-1ega1 method, as well as other methods and scientific approaches. The results of this research are of crucial importance for practice and theory as it provides deep understanding of the nature of cryptocurrency. The article provides the readers with the essence of virtual assets, allowing scholars and practitioners to understand the particularities of cryptocurrency transactions. The importance of this research’s results increases taking into account it should be used as a legal guide for the participants of the commercial relations, being forced to adapt their economic activity to the modem conditions.
 • Документ
  Проблематика правової природи рекомендаційних роз’яснень Антимонопольного комітету України
  (2021) Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Ziatina, Dina V.
  Проведено науковий аналіз правової природи рекомендаційних роз’яснень Антимонопольного комітету України. Приділено детальну увагу вивченню положень Рекомендаційного роз’яснення Антимонопольного комітету України від 09.08.2016 № 39-рр, що визначає підходи Антимонопольного комітету України, які рекомендується використовувати його органам у процесі визначення штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, з метою забезпечення правової визначеності та передбачуваності застосування положень законодавства. На основі наукового дослідження зроблено висновок, що рекомендаційні роз’яснення Анти монопольного комітету України за своєю природою є актами загальної регулятивної дії, що не є нормативно-правовими актами, не можуть створювати нові норми права, належать до так званого м’якого права, за допомогою якого забезпечується однаковість інтерпретації та одноманітний порядок реалізації положень законодавства.
 • Документ
  Про проблеми застосування податкового законодавства до конкурентних відносин за аналогією
  (Одеса : Гельветика, 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.
  У статті досліджена можливість застосування податкового законодавства до конкурентних відносин за аналогією. Аналізуються суперечливі судові рішення, які припускають застосування понять, які закріплені в податковому законодавстві, для визначення природи конкурентних відносин у сфері господарювання. Ця практика називається неправильною з погляду букви закону та засадничих теоретичних положень щодо аналогії закону, яка вимагає встановлення однотипного правового режиму у подібних відносинах. Такий однотипний режим має винятковий характер для міжгалузевих відносин. Вказується на прямі приписи Податкового кодексу України, що передбачають виключне застосування його положень для цілей оподаткування, а також аналізується змістовна відмінність правил оподаткування та результатів об’єктивних господарських операцій на прикладі бонусу, який надається імпортером у формі безповоротної фінансової допомоги усім своїм дистриб’юторам за реалізацію імпортованої продукції за кошти державного бюджету через систему публічних закупівель. Зроблено висновок, що визначення правил оподаткування та дефініцій у податковому законодавстві, яке має виняткову публічно-правову природу, не може переноситися на сферу змішаних приватно-публічних відносин економічної конкуренції, що ґрунтуються на особливих нормативно-правових джерелах, ділових звичаях та спеціальній методології оцінки результатів господарських операцій. Результати оподаткування самі становлять економічний результат, але податкові правила не можуть формально «призначати» наявність чи відсутність економічного результату. Податкові відносини є формалізованими та вторинними, на відміну від об’єктивних господарських конкуренційних відносин. Не випадково Господарський кодекс України чітко розділяє державну антимонопольно-конкурентну політику та державну податкову політику. На цій підставі зроблено висновок про розбіжність типу правового режиму податкових і господарських відносин та неприпустимість застосування податкового закону до відносин економічної конкуренції за аналогією.
 • Документ
  Щодо конституційності обмежень права акціонерів банку оскаржувати в суді рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним
  (Одеса : Гельветика, 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.
  Щодо конституційності обмежень права акціонерів банку оскаржувати в суді рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.
 • Документ
  Спроби знищення Господарського кодексу – потреби суспільства чи війна наукових шкіл?
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.
 • Документ
  Співвідношення диспозитивних та імперативних норм у міжнародному комерційному праві з урахуванням Віденської конвенції 1980 р.
  (Київ : Ін Юре, 2016) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleg P.
  Стаття присвячена дослідженню питань співвідношення імперативних та диспозитивних норм у міжнародних комерційних правовідносинах з урахуванням досвіду застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (Віденська конвенція). Проблеми розмежування диспозитивних та імперативних норм розглядаються з погляду спеціального сприйняття імперативності у міжнародних приватних відносинах та диспозитивності Віденської конвенції. Пропонується застосовувати обмежувальне тлумачення до елемента імперативності у законодавстві України про зовнішньоекономічну діяльність. Наголошується на необхідності виділення двох видів імперативних норм у міжнародних комерційних відносинах: імперативні норми права, що застосовуються до контракту внаслідок приписів колізійного права, та надімперативні норми права країни (країн), які тісно пов'язані із контрактом, зокрема потребують врахування судом чи арбітражем через місця оспорювання, визнання і приведення до виконання рішення іноземного суду чи міжнародного арбітражу.
 • Документ
  Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України
  (Київ, 2021) Устименко, Володимир Анатолійович; Устименко, В. А.; Ustymenko, Volodymyr A.; Бобкова, Антоніна Григоріївна; Bobkova, Antonina; Bobkova, Antonina H.; Бобкова, А. Г.; Щербина, Валентин Степанович; Щербина, В. С.; Shcherbyna, Valentyn S.; Вінник, Оксана Мар’янівна; Вінник, О. М.; Vinnyk, Oksana M.; Задихайло, Дмитро; Задихайло, Дмитро Вітольдович; Задихайло, Д. В.; Zadykhailo, Dmytro V.; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.; Беляневич, Олена Анатоліївна; Беляневич, О. А.; Belianevych, Olena A.; Гарагонич, Олександр Васильович; Гарагонич, О. В.; Harahonych, Oleksandr V.; Гудіма, Тетяна Степанівна; Гудіма, Т. С.; Hudima, Tetiana S.; Деревянко, Богдан Володимирович; Деревянко, Б. В.; Derevianko, Bohdan V.; Джабраілов, Руслан Аятшахович; Джабраілов, Р. А.; Dzhabrailov, Ruslan A.; Іванюта, Наталя Валеріївна; Іванюта, Н. А.; Ivaniuta, Natalia V.; Захарченко, Андрій Миколайович; Захарченко, А. М.; Zakharchenko, Andrii M.; Зельдіна, Олена Романівна; Зельдіна, О. Р.; Zeldina, Olena R.; Коваль, Ірина Федорівна; Коваль, І. Ф.; Koval, Iryna F.; Коверзнев, Вадим Олександрович; Коверзнев, В. А.; Koverznev, Vadym O.; Никитченко, Наталія Валеріївна; Никитченко, Н. В.; Nykytchenko, Nataliia V.; Ніколенко, Людмила Миколаївна; Ніколенко, Л. М.; Nikolenko, Liudmyla M.; Олюха, Віталій Георгійович; Олюха, В. Г.; Oliukha, Vitalii H.; Пацурія, Ніно Бондовна; Пацурія, Н. Б.; Patsuriia, Nino B.; Рєзнікова, Вікторія Вікторівна; Rieznikova, Viktoriia V.; Шаповалова, Ольга Вікторівна; Shapovalova, Olha; Shapovalova, Olha V.; Єремєєва, Наталія Валеріївна; Єремєєва, Н. В.; Yeremieieva, Nataliia V.; Малолітнева, Веста Костянтинівна; Малолітнева, В. К.; Malolitneva, Vesta; Malolitneva, Vesta K.; Ілларіонов, Олександр Юрійович; Ілларіонов, О. Ю.; Illarionov, Oleksandr Yu.
  5 січня 2021 року Перший заступник Голови Верховної Ради України Р. О. Стефанчук запросив фахівців до обговорення проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України. Відповідне звернення було розміщене на сторінці у Facebook (https://m.facebook.com/stefanchuk.official/posts/420425702709269). Проєкт Концепції оновлення Цивільного кодексу України розміщено за посиланням: bit.ly/3rXx3a4. Реагуючи на це звернення, група експертів, предметом досліджень яких є питання правового регулювання економічних відносин, здійснили науковий аналіз зазначеної Концепції з урахуванням положень чинного законодавства України та сформулювали пропозиції щодо її вдосконалення. Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України було схвалено на розширеному засіданні Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України (протокол № 3 від 09.04.2021 р.). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Документ
  Правове регулювання відносин неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб : курс лекцій для арбітражних керуючих
  (Київ, 2021) Подцерковний, О. П.; Подцерковний, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Лукашук, Любов Сергіївна; Lukashuk, Liubov S.; Лукашук, Л. С.; Беляневич, Олена Анатоліївна; Беляневич, О. А.; Belianevych, Olena A.; Джумагельдієва, Гульнара Джумадурдіївна; Dzhumaheldiieva, Hulnara D.; Джумагельдієва, Г. Д.; Бакалінська, Ольга Олегівна; Бакалінська, О. О.; Bakalinska, Olha O.; Пацурія, Ніно Бондовна; Пацурія, Н. Б.; Patsuriia, Nino B.
 • Документ
  Процедури міжнародного комерційного арбітражу та порядок виконання (оспорювання) арбітражних рішень як новий правовий кластер
  (Київ : МКАС та МАК при ТПП України, 2018-10-04) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.