Лазар (Олексій) Уляна Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Парламентський контроль за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023) Лазар, Уляна Олександрівна; Лазар, У. О.; Lazar, Uliana O.
  Монографію присвячено дослідженню парламентського контролю за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики сформульовано авторське визначення поняття «парламентського контролю за публічними фінансами». Проаналізовано стан наукової розробленості питань парламентського контролю за публічними фінансами. Встановлено, що на теперішній час Україна потребує реалізації системного підходу в організації парламентського контролю за публічними фінансами, який буде засновано на єдиних у тому числі і міжнародних принципах. Визначено основні складові Державного бюджету України, розмежовано повноваження парламентського контролю за дотриманням Державного бюджету та поділено їх на дві групи. Монографія призначена для наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів юридичних вузів, працівників фінансових органів, практикуючих юристів та широкого загалу читачів.
 • Документ
  Захист прав і свобод людини та громадянина судом в умовах воєнного стану
  (Одеса, 2022) Лазар, Уляна Олександрівна; Лазар, У. О.; Lazar, Uliana O.
 • Документ
  Правові аспекти поняття та сутності парламентського контролю
  (ВД "Гельветика", 2019) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Oleksii, Uliana O.; Олексий, Ульяна Александровна
 • Документ
  Адміністративне судочинство під час військового стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
 • Документ
  The Place of Cryptocurrency in the System of Financial Instruments
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  The article deals with the problems of determining the place of the cryptocurrency in the system of financial instruments and the study of its legal status in Ukraine and in the world. The problems of influence of cryptocurrencies on the economy of Ukraine and other countries across the world, potential threats posed by the cryptocurrency system for users of such systems and ways of legal regulation of cryptocurrency transactions are considered. The terminology that is widely used in the cryptocurrency field is analyzed, the main types of cryptocurrencies and the technologies on which they function are considered. Their characteristic features, positive and innovative concepts, which were introduced with their appearance, are identified. The legal status of cryptocurrencies and their prevalence has been investigated. The modern concepts of regulation of the cryptocurrency market in Ukraine and in the world are characterized. In the course of researching the subject of the article, the authors conclude that it is necessary to establish state control over the regulation of the legal status of cryptocurrency and prevent its possible negative impact on the country's economy. It was also concluded that a draft law would be considered that would address the issue of regulation and control of cryptocurrency transactions.
 • Документ
  Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні
  (Університет банківської справи, 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Присвячено дослідженню інтернет-банкінгу з позицій правового регулювання і науково-теоретичного осмислення. Обґрунтовано зростаючу роль інноваційних технологій у сфері банківського обслуговування. Зазначено, що система способів надання банківських послуг характеризується динамічністю і має важливе значення як для всієї банківської системи в цілому, так і для окремого банку. Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття «Інтернет-банкінг». Запропоновано розглядати Інтернет-банкінг як форму банківської діяльності та як форму дистанційного обслуговування клієнтів банку. У першому підході Інтернет-банкінг — це форма банківської діяльності, при здійсненні якої банківські операції проводять за допомогою обміну електронними сигналами, а не шляхом обміну готівкою, чеками чи іншими видами документів. Другий підхід передбачає трактування Інтернет-банкінгу як системи дистанційного обслуговування клієнтів банків, що використовується ними та банками для здійснення банківських операцій та надання банківських послуг виключно за допомогою мережі Інтернет. Досліджено регулювання Інтернет-банкінгу нормативно-правовими актами і підкреслено його вкрай низький рівень. Аргументовано доцільність установлення чітких меж використання Інтернет-банкінгу і чітко окресленого кола банківських послуг, що можуть і, навпаки, не можуть надаватись через Інтернет. Закцентовано увагу на таких системах дистанційного обслуговування клієнтів банку: «телефонний банкінг», «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» та «миттєва безконтактна оплата». Обґрунтовано суттєву ріницю телефонного банкінгу від мобільного банкінгу. У першому варіанті особа отримує послугу по телефону через дзвінок у службу підтримки банку, і в такому разі наявність доступу в Інтернет в даний момент не важлива. А користання мобільним банкінгом для здійснення будь-яких операцій вимагає підключення до Інтернету і можливість використати мобільний додаток, установлений на телефоні, або зайти на відповідний сайт за допомогою персонального комп’ютера.
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Адміністративне право» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Щодо питання парламентського контролю за публічними фінансами
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Олексій, Уляна Олександрівна; Oleksii, Uliana O.
 • Документ
  Принципи гласності та публічності парламентського контролю за публічними фінансами
  (Одеса : Гельветика, 2020) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Oleksii, Uliana O.; Олексий, Ульяна Александровна
 • Документ
  Парламентський контроль за публічними фінансами як вид фінансового контролю
  (Одеса : Гельветика, 2019) Олексій, У. О.; Oleksii, Uliana
  Фінансовий контроль являє собою цілий комплекс заходів, направлений на створення діючої системи протидії зловживання державних та муніципальних грошових ресурсів. Забезпечити ефективність фінансового контролю можна тільки в тому випадку, коли якісно організована система контрольних суб’єктів. Основні контролюючі функції фінансового контролю покладені на парламент та відповідні його органи. Можна стверджувати, що здійснення контролю відіграє важливу роль в діяльності будь-якого парламенту.
 • Документ
  Контрольні повноваження Рахункової палати у сфері дотримання бюджетного законодавства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Олексій, Уляна Олександрівна; Oleksii, Uliana O.