Каламан Ольга Борисівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Clarifying the importance and role of communications in the efficiency of the enterprise
  (Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2023-04-05) Kalaman, Olga В.; Каламан, Ольга Борисівна
 • Документ
  Clustering in the hospitality industry: theoretical and managerial aspects
  (Дніпро, 2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Підприємницький потенціал малого та середнього бізнесу індустрії гостинності
  (Кременчук, 2023-03-23) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Main determinants of communication processes at modern enterprises
  (Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023-03-10) Kalaman, Olga В.; Каламан, Ольга Борисівна
 • Документ
  Communication process as an important structural element of modern enterprise management
  (Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023-03-10) Kalaman, Olga В.; Каламан, Ольга Борисівна; Dyshkantiuk, Oksana V.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Vlasiuk, Karina V.; Власюк, Каріна Вікторівна
 • Документ
  Кластерна інтеграція як пріоритетний напрям удосконалення діяльності підприємств індустрії гостинності
  (Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Парадигма формування витрат на виноробних підприємствах
  (Дніпро : ДУ Інститут зернових культур, НААН, 2023-03-16) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.
 • Документ
  Особливості управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу в рамках концепції сталого туризму
  (Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2022-12-16) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Тенденції змін стратегічного управління на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
  (Харків : Національний фармацевтичний університет, 2022-12-14) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Сучасна парадигма модернізації економіки
  (Дубляни : Львівський національний університет природокористування, 2022-05-25) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Денис Валерійович; Мандрикін, Д. В.
 • Документ
  Конкурентна стратегія бізнесу як важлива складова його лідерської позиції на ринку
  (Одеса : ОДАБА, 2022-05-12) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Д. В.; Мандрикін, Денис Валерійович
 • Документ
  До питання стратегічного планування підприємств промислового бізнесу
  (Харків : ДБТУ, 2022-06-15) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Денис Валерійович; Мандрикін, Д. В.
 • Документ
  Основи управління людським капіталом на сучасних підприємствах України
  (Одеса : ОНТУ, 2022-04-26) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Денис Валерійович; Мандрикін, Д. В.
 • Документ
  Основні теоретичні аспекти дефініції «конкурентоспроможність»
  (Київ, 2022-04-26) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Денис Валерійович; Мандрикін, Д. В.
 • Документ
  Парадигма дистанційного навчання як важлива складова освітнього середовища майбутнього
  (Одеса, 2022-04-13) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Мандрикін, Д. В.
 • Документ
  Комунікативні процеси в системі управління персоналом індустрії гостинності
  (2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, О. В.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
  В статті наведено важливість та основні характеристики ефективних комунікацій на підприємствах індустрії гостинності. Показана роль та перспективи розвитку галузі. Запропоновано висновок щодо важливості внутрішньої комунікації на підприємствах індустрії гостинності як основної складової системи управління персоналом. Поставлена мета щодо з’ясування та виокремлення проблем комунікативних процесів в системі управління персоналом індустрії гостинності шляхом дослідження внеску в управління людськими ресурсами, теорію комунікації та внутрішній маркетинг через систематизацію теоретичних та емпіричних знань про роль комунікації на підприємствах індустрії гостинності, була досягнута. Зображені напрями подальших досліджень щодо розробки питань впливу інформаційно-комунікаційних технологій на комунікацію з керівництвом і колегами, та змінні, що модерують зв'язок між комунікацією і задоволеністю.
 • Документ
  Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry
  (2023) Каламан, О. Б.; Каламан, Ольга Борисівна; Мандрикін, Д. В.; Mandrykin, Denys
  The article presents the results of the labor potential study as the most important factor affecting the efficiency of enterprises in the hospitality industry. To this end, tasks aimed at clarifying the main direc- tions of the company's policy in the hospitality industry in the field of labor potential development were solved; the dependencies between the elements interrelationships complex the labor potential man- agement system are described; the methods of functional-value analysis and analytical hierarchy are applied to take into account the peculiarities of the labor potential; the task of developing the labor potential of decision-making on increasing the efficiency of employee interaction is considered; deter- mination of competence taking into account the components content of hospitality industry enterprises employees.
 • Документ
  Convergence and differentiation of scientific approaches to the management of enterprise human capital development
  (2023) Каламан, О. Б.; Каламан, Ольга Борисівна; Kalaman, Olga В.; Botek, Marek; Ботек, Марек; Mandrykin, Denys; Мандрикін, Д. В.
  The presented study is devoted to clarifying the essence and systematization of all existing scientific approaches to the man- agement of human capital of the enterprise. The purpose of the article was aimed at studying, convergence and differentiation of scientific approaches to managing the development of human capital of the enterprise and is associated with the empirical study of the structural components of human capital in the application of the principles and methods of system analysis. It is important that the goal was achieved. In addition, the study is based on the understanding that human capital is the main pro- duction resource at the disposal of the enterprise, in this regard, the problems of human capital management should be solved in the aspect of a unique understanding of the essence of the enterprise as a subject of the national economy.
 • Документ
  Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства
  (2022) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Kalaman, Olga В.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Dyshkantiuk, Oksana V.; Власюк, К. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Vlasiuk, Karyna V.
  Метою статті було з’ясування дефініції сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Запропонована мета була досягнута шляхом вивчення та систематизації наукових здобутків дослідників щодо ефективного управління комунікаційним процесом із клієнтами шляхом раціонального використання маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах готельно-ресторанного господарства часто зосереджуються на взаємозв'язку між різними маркетинговими заходами та різними аспектами взаємовідносин з клієнтами. У статті сформульовано висновки та запропонований напрям подальших досліджень. Результати дослідження сприяють розумінню взаємовідносин між споживачем і підприємством готельно-ресторанного господарства, створюють основу для управління маркетингом
 • Документ
  Application of modern theories to comprehend the concepts of the knowledge economy and National Innovation System : Chapter of the monograph 
  (Poznan : Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Ksiecia Mieszka I w Poznaniu, 2022) Kalaman, Olga В.; Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Mandrykin, Denys
  The task of the study is to scientifically comprehend the concepts of the knowledge econ- omy and National Innovation System (NIS), which resulted in the formation of new theoretical and analytical approaches to the study of these aspects. The study considers the theoretical knowledge economy concept, and, in particular, shows its differences from the industrial econ- omy through the definition of the main characteristics at the macro and micro levels. The key role played by knowledge in new economy sectors was also identified, and the knowledge role in the process of creating value in the economy was analyzed. The main means and mechanisms for a successful transition to the knowledge economy were identified. As a result, we found that the role of the state is considered central in the transi- tion to the knowledge economy through innovation policies and strategies designed to take into account economic and social aspects in the transition process. The stages of development of the NIS concept were analyzed, and the fundamental differ- ence between the NIS and the knowledge economy was established. We found that the knowl- edge economy is a broader category than the NIS and has a broader geographical coverage, including diversified economic activities. In addition, a number of factors and principles were proposed that play an important role in the formation and development of the NIS, its adaptation to the requirements of the process of transition to the knowledge economy. In addition to the analysis and modeling of the dynamics of functional interaction between the subjects of the national innovation system. In addition, the theoretical significance of the study lies in the development of methods for assessing and analyzing the effectiveness of national innovation systems, as well as in building an institutional framework for regulating interaction between NIS entities in different contexts. This, in turn, will help future researchers understand how both the knowledge economy and the NIS work. There are many characteristics that distinguish the knowledge economy from traditional forms of the economy, which explores the nature of production relations, productive forces and means of production. Thus, in the context of the knowledge economy, a new direction of political economy has emerged, in which various economic and social components operate.