Трофименко Олена Григорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 73
 • Документ
  Тестування та забезпечення якості програмних систем : Навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Трофименко Олена Григорівна; Дика Анастасія Іванівна
  В навчальному посібнику розглянуто особливості процесу тестування програмного забезпечення: фази та технології, тестову документацію, критерії та метрики тестів тощо. Вивчаються засоби програмної інженерії щодо оцінки якості у загальному процесі проєктування та конструювання ПЗ, методи верифікації та валідації програмного забезпечення. Навчальний посібник містить детальний теоретичний матеріал щодо аналізу вимог та показників якості програмного забезпечення, видів та підготовки і проведення тестування програмного продукту, який вивчають у рамках навчальної дисципліни «Тестування та забезпечення якості програмних систем». The study guide covers the features of the software testing process: phases and technologies, test documentation, test criteria and metrics, and so on. Software engineering tools for quality assessment in the general process of software design and construction, methods of software verification and validation are studied. The textbook contains detailed theoretical material on the analysis of requirements and indicators of software quality, types and preparation and testing of a software product, which is studied within the framework of the academic discipline "testing and ensuring the quality of software systems".
 • Документ
  Інформаційні технології : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»
  (Одеса, 2024) Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Яценко, Микола Анатолійович
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, включаючи опрацювання не лише текстової інформації, а й створення і форматування таблиць та графічних об’єктів. Містить завдання до шістнадцяти практичних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Подані завдання містять теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Призначено для здобувачів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології».
 • Документ
  Тестування та забезпечення якості програмних систем : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Трофименко, О. Г.; Дика, А. І.
  У навчально-методичному посыбнику розглянуто особливості процесу тестування програмного забезпечення: фази та технології, тестова документація, критерії та метрики тестів тощо. Вивчаються за-соби програмної інженерії щодо оцінки якості у загальному процесі проєктування та конструювання програмного забезпечення, методи верифікації та валідації про-грамного забезпечення. Містить завдання до лабораторних занять, які виконуються у комп’ютерному класі, та самостійних робіт у межах навчальної дисципліни.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»
  (Одеса, 2024) Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Манаков, Сергій Юрійович
  Розглянуто особливості структурного наповнення та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра здобувачами першого освітнього рівня вищої освіти. Зазначені вказівки допоможуть студентам зрозуміти правила структурування, оформлення та подання кваліфікаційної роботи й забезпечити системний, структурований підхід до її виконання.
 • Документ
  Аналіз проблем управління ІТ-проєктами
  (Одеса, 2023) Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна
  Нині управління ІТ-проєктами стикається з численними складнощами. У компаніях-виробниках програмного забезпечення в середньому кожен четвертий проєкт здається з порушенням термінів здачі. Причин тому багато через численні, різні за природою аспекти управління ІТ-проєктами. У роботі проаналізовано поширені проблеми управління ІТ-проєктами, серед яких: часті зміни та погано задокументовані вимоги, проблеми комунікації між численними стейкхолдерами проєкту, вплив ІТ-інфраструктури на безпеку та управління даними, проблеми узгодженої роботи численних ІТ-компонентів, соціальне дистанціювання через перехід до віддаленої роботи.
 • Документ
  Застосування структур даних у back-end засобами Java
  (Суми/Вінниця : НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023) Старіков, І. Р.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.
  Розглянуто на охарактеризовано структури даних, які є в мові програмування Java і можуть використовуватися для розробки back-end. Акцентовано увагу на важливості розуміння розробником back-end та вміння використання ефективних структур даних при створенні серверної сторони програмного забезпечення.
 • Документ
  Аналіз програмних засобів для управління проєктами
  (Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова, 2023) Трофименко, Олена Григорівна
  Нині для оптимізації процесів ІТ-компаній і безперебійної роботи над проєктами у командах пропонується різне програмне забезпечення. У топ-5 таких засобів нині входять: Jira, Trello, Airtable, Worksection, Asana. Для ефективного вибору того чи іншого засобу для управління проєктами варто враховувати специфіку відповідного програмного засобу.
 • Документ
  Developing students' code style skills
  (2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereiko, Oleksandr V.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.
  Developing the skills of writing clean code in novice programmers is an urgent and essential task for today's university teachers. Despite numerous studies of this problem, the optimal solution has not yet been found. The research examines the motivation of students to adhere to the code style without any particular methodological influence. It is shown that students with an average of 2.2 years of programming experience understand code style rules and say they are ready to follow them. However, their code contains numerous style errors, which indicate the need for additional pedagogical efforts. In the second part of the study, we present the results of the experiment with another group of students. We applied the method of penalizing students for violating code style requirements, and it showed a positive impact: the total number of errors decreased. Optimistic results were obtained for many criteria. However, the same approach should be applied in subsequent courses to consolidate a positive impact. The paper proposes a method for developing students' code style skills.
 • Документ
  Проблеми безпеки вебзастосунків
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.; Манаков, Сергій Юрійович; Манаков, С. Ю.; Manakov, Serhii Yu.
 • Документ
  Моделювання програмного забезпечення : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Манаков, С. Ю.; Манаков, Сергій Юрійович; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.
  Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ моделювання програмного забезпечення майбутніми ІТ-спеціалістами. Розглянуто сучасні підходи до моделювання програмного забезпечення та засоби для реалізації цих підходів. Наведено завдання до 8 лабораторних і 8 самостійних робіт, які дозволяють дослідити набір діаграм сучасних CASE-засобів моделювання програмних продуктів і навчитися розробляти організаційні, функціональні, інформаційні та процесні моделі предметної області для програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з моделювання програмного забезпечення.
 • Документ
  Algorithmization and programming. Part 2: Structured data programming
  (Odessa, 2019) Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Буката, Людмила Николаевна; Bukata, Liudmyla M.
  These instructions for laboratory training and exercises contain theoretical information with examples of programs in С++ and variants of individual problems. Methodical instructions will be useful for students of the Academy of Telecommunications who are studying in English, fixing theoretical material, preparing to laboratory training and exercises in the discipline of "Algorithmization and programming" during the first semester. It is intended for the acquisition of skills in operation on a personal computer and programming by students of the academy studying in English, with the purpose of further usage of these skills in daily professional work. Also, it will be useful for users of personal computers wishing to learn programming in Visual C++ environment.
 • Документ
  Основи інфографіки : методичні вказівки для лабораторних робіт
  (Одеса, 2017) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування інфографічних продуктів, а саме: презентацій, логотипів, інфографіки. Містить завдання до десяти лабораторних робіт для інтенсивних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Подані завдання містять теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи інфографіки».
 • Документ
  СКБД MySQL і робота з інтернет базами даних : методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  (Одеса, 2021) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Буката, Людмила Николаевна; Bukata, Liudmyla M.
  Методичні вказівки призначені для студентів при підготовці до лабораторних робіт з дисципліни “Створення та опрацювання баз даних”. Містить теоретичні відомості щодо проєктування та створення баз даних засобами phpMyAdmin. Надано відомості про засоби MySQL при роботі з інтернет базами даних. Зазначено, що популярна реляційна СКБД MySQL працює як сервер для забезпечення багатокористувацького доступу до значної кількості баз даних і завдяки своїй доступності, швидкості та безпеці добре підходить для роботи з БД через інтернет. Розглянуто засоби вебінтерфейсу phpMyAdmin для адміністрування сервера MySQL. Детально описано етапи створення БД, на численних прикладах розглянуто специфіку пошуку та відбору певних даних, різноманітного маніпулюваннями даними у таблицях БД.
 • Документ
  Офісні технології : конспект лекцій
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2018) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Буката, Людмила Николаевна; Bukata, Liudmyla M.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, включаючи опрацювання не лише текстової інформації, а й створення і форматування таблиць, графіків, математичних формул та графічних об’єктів. Містить десять лекцій з навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою вивчення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять з дисципліни "Офісні технології".
 • Документ
  Algorithmization and programming. Part 1: Basic algorithms : methodical instructions for laboratory training and exercises
  (Odessa, 2018) Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Prokop, Y. V.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Буката, Людмила Николаевна; Bukata, Liudmyla M.; Bukata, L. N.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Trofimenko, E. G.
  These instructions for laboratory training and exercises contain theoretical information with examples of programs in Visual С++ and variants of individual problems. Methodical instructions will be useful for students of the Academy of Telecommunications who are studying in English, fixing theoretical material, preparing to laboratory training and exercises in the discipline of Algorithmization and programming during the first semester. It is intended for the acquisition of skills in operation on a personal computer and programming by students of the academy studying in English, with the purpose of further usage of these skills in daily professional work. Also, it will be useful for users of personal computers wishing to learn programming in Visual C++ environment.
 • Документ
  Веб-дизайн та HTML-програмування : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2017) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Козін, Олександр Борисович; Козін, О. Б.; Козин, Александр Борисович; Kozin, Oleksandr B.
  Посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються у межах навчальної дисципліни «Веб-дизайн та HTMLпрограмування». Розглянуто основні засоби проектування, макетування та редагування веб-сайтів (HTML, CSS, онлайн-конструктори сайтів) з метою набуття теоретичних знань і практичних навиків створювати якісні й цікаві вебсайти. Адже, такі вміння є важливою складовою інформаційної культури майбутнього журналіста, оскільки від того, як він зможе подати у світовому інформаційному просторі себе, коло своїх професійних та особистих інтересів або ж реалізувати в інтернеті той чи інший журналістський проект, багато в чому залежить успішність його кар’єри. Подані завдання до тринадцяти лабораторних та деcяти самостійних робіт, містить теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання, відповіді на які сприятимуть систематизації та закріпленню набутих знань у майбутніх журналістів, щоб якнайкраще підготувати їх до роботи в онлайн-ЗМІ, з сайтами редакцій та власними блогами.
 • Документ
  Кіберризики в освітньому секторі.
  (Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2022) Трофименко, О. Г.; Логінова, Н. І.; Манаков, С. Ю.; Янковський, О. Г.
  У статті розглядаються питання кіберзахищеності закладів вищої освіти на тлі зростаючих кіберзагроз. Обґрунтовано актуальність пошуків комплексного й виваженого підходу до вирішення питань кібербезпеки закладів освіти як всеосяжної стратегії, що залучатиме дієві практики й передові технології. Проведено аналіз вразливостей та кіберризиків в освітньому секторі. З’ясовано, що повсюдне використання освітніх мереж і дистанційних технологій, а також величезна кількість людей, які отримують доступ до цих мереж через часто незахищені домашні інтернет-з’еднання та пристрої, суттєво збільшили й ускладнили і так карколомний ландшафт кіберзагроз в освітньому секторі.
 • Документ
  Structure of the geographical block for archival information retrieval systems
  (ДонНТУ, 2020) Prokop, Yuliia; Trofymenko, O. G.; Voronoy, S. M.; Прокоп, Ю. В.; Трофименко, О. Г.; Вороной, С. М.
  В умовах зростання інтересу до історичних, краєзнавчих та генеалогічних досліджень зростає суспільний попит на створення архівних інформаційно -пошукових систем, які б мали ефективні засоби швидкого виявлення документів та пошуку відомостей певної тематики, зокрема, для відбору архівних справ за географічною ознакою. В статті пропонується ієрархічна структура географічного блока для систем пошуку архівної інформації, яка враховує регіональні особливості устрою країни в різні історичні періоди. Завдяки встановленню адміністративних зв'язків між районом/повітом, областю/губернією і відповідними населеними пунктами, система при використанні цієї структури дозволяє здійснювати пошук архівних даних не лише за назвами населених пунктів, а й по повітах і губерніях та всіх підпорядкованих ним адміністративних одиницях. Наукова новизна результатів полягає у комплексному вирішенні проблем пошуку архівних даних за географічною ознакою, що дозволить архівістам вдосконалити облік документів, а користувачам оптимізувати пошук даних при онлайн -звертанні до архівних установ.
 • Документ
  Дослідження потенційних витоків даних в інформаційних і комунікаційних системах.
  (Харків : «ХАІ», 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Дика, Анастасія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  Розглянуто питання забезпечення захисту користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними і мобільними пристроями комунікації та орієнтованих на взаємодію з цифровим простором Інтернет. Встановлено, що провідні технологічні ІТ-корпорації збір збирають дані із пристроїв комунікації корис¬тувачів. Показано, що організація збору даних здійснюється шляхом перенаправления DNS-трафіку пристрою комунікації на DNS-сервери ІТ-корпорацій, з подальшим його шифруванням по DoH протоколу. Це унеможливлює контроль за DNS-трафіком користувачів з боку уповноважених служб та відомств держав і забезпечує монопольне становище ІТ-корпорацій на глобальному цифровому ринку щодо збору та аналізу даних користувачів. Показано, що збір даних користувачів здійснюється з метою їхньої подальшої монети- зації та впливу на рішення, які приймаються користувачами. Здійснено фіксацію DNS-трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором Інтернет. Виконано аудит зафіксованого DNS-трафіку, в результаті якого виявлено спеціалізовані інтернет-ресурси, які відповідають за збір та оброблення даних користувачів. Доведено, що виявлені спеціалізовані інтернет-ресурси належать ІТ-корпораціям. Розглянуто методи ідентифікації пристроїв комунікації у цифровому просторі. Показано, що ідентифікація пристроїв комунікації базується на зборі унікального набору даних з кожного окремо взятого пристрою комунікації. На основі кожного унікального набору даних формується цифровий відбиток пристрою комунікації, який використовується для подальшої ідентифікації в цифровому просторі. Визначено підходи, що дозволяють організувати захист від збору даних користувачів в інформаційних системах. Запропоновано програмну та апаратну реалізацію захисту від збору даних з пристроїв комунікації. Експериментальним шляхом встановлено, що спільне використання запропонованого програмного та апаратного захисту є найбільш ефективним захистом від збору даних із пристроїв комунікації і не впливає на функціональність інформаційних систем.