Інформаційні технології у судочинстві

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Щодо форм участі органів місцевого самоврядування у цивільному процесі
  (Одеса : Фенікс, 2017) Франчук, Анна Сергіївна
  Стаття присвячена дослідженню участі органів місцевого самоврядування у цивільному процесі.Метою цієї статті є проведення огляду та визначення осіб, яким за законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи то суспільних інтересах, а також визначення питань, на підставі яких особи, які визначені законом, мають право звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи то суспільних інтересах.
 • Документ
  ІТ-відносини та субсидіарне застосування норм цивільного законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2017) Фасій, Богдан Володимирович
  У статті розглядаеться субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до ІТ-відносин, які регулюються нормами іншого законодавства.
 • Документ
  Витрати на правову допомогу в цивільному судочинстві
  (Одеса : Фенікс, 2017) Устюшенко, Стелла Еріківна
  У статті розглядаються проблема витрати на правову допомогу, компенсація таких витрат, безоплатна правова допомога, а також відповідні закони України.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання використання електронного підпису при укладанні правочинів в сфері електронної комерції
  (Одеса : Фенікс, 2017) Тітова, Ганна Олексіївна
  У статті досліджено проблеми використання електронного підпису в сфері електронної комерції.Розглянуто питання використання електронного підпису сторонами правочинів, що укладаються за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.Враховуючи той факт, що електронний підпис вже широко використовується при укладанні цивільно-правових договорів, зникне ризик визнання його недійсним третіми особами( не сторонами договору) та сприятиме подальшому розвитку електронної комерції в Україні.
 • Документ
  Функціонування електронного правосуддя у системі цивільного судочинства україни
  (Одеса : Фенікс, 2017) Дрогозюк, Крістіна Борисівна
  У статті розглядаються тенденції цивільного судочинства України в сфері запровадження електронних (комп’ютерних) технологій. Досліджуються основні новели проекту «Електронний суд» в Україні, а саме, механізми функціонування Єдиної судової інформаційної системи, обов’язковості електронної комунікації з судом. Окреслено положення проекту Цивільного процесуального кодексу України 2017 р. щодо електронних доказів, нового способу виклику до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України. Констатовано, що загальний підхід до електронізації судочинства торкнувся і питання форми судових рішень.
 • Документ
  Право на мобільність персональних даних
  (Одеса : Фенікс, 2017) Бєлова, Юлія Дмитрівна
  У статті проведено аналіз захисту мобільності персональних даних у соціальній мережі.У статті розглядається право на захист персональних даних особи як необхідний елемент людського життя у інформаційному суспільстві, тобто воно є фундаментальним правом людини, і у разі його порушеня під загрозою перебувають безпека особи, її честь, гідність тощо.
 • Документ
  Взаємозв’язок єдиної інформаційно-аналітичної системи «діти» та системи електронного правосуддя
  (Одеса : Фенікс, 2017) Яніцька, Інна Анатоліївна
  У статті розглянена система електронного правосуддя що до доопрацювання функціональних зв’язків зокрема, з існуючою Єдиною інформаційно-аналітичною системою «Діти», яка містить банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
 • Документ
  Щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у цивільне судочинство : "Електронне правосуддя"
  (Одеса : Фенікс, 2017) Шкорупеєв, Дмитро Анатолійович
  Метою статті є розкриття особливостей використання інформаційних технологій у цивільному судочинстві. Даний проект " Електронне судочинство" є необхідним елементом у реформуванні судової системи, що сприятиме справедливому, своєчасному, ефективному вирішенню правових спорів з метою захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
 • Документ
  Визнання необґрунтованими активів та їх витребування як новела цивільного процесуального законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2017) Черемнов, Дмитро Вікторович
  В статті розглядається особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, справ позовного провадження цивільного судочинства за рахунок інтеграції в цивільне процесуальне законодавство норм процесуального характеру законодавства
 • Документ
  Наказне провадження за проектом цпк україни
  (Одеса : Фенікс, 2017) Чванкін, Сергій Анатолійович
  В статті розглядається Проект ЦПК щодо змісту судового наказу, надіслання боржникові копії судового наказу, форми і змісту заяви про скасування судового наказу та строки її подання, розгляд заяви про скасування судового наказу тощо. Ці питання потребують подальшого дослідження.
 • Документ
  Судові повістки у вигляді sms-повідомлень
  (Одеса : Фенікс, 2017) Цал-Цалко, Юлія Юліївна
  У статті розглядаються система електронного судочинства як спосіб організації державної влади за допомогою інформаційних мереж. А саме судові повістки у вигляді sms-повідомлень яки є є одним з елементів електронного судочинства.
 • Документ
  Страхування ризику воєнних дій: проблемні питання
  (Одеса : Фенікс, 2017) Токарева, Віра Олександрівна
  В статті розглядається,що рівень загрози терористичних актів, воєнних дій та масових заворушень зростає,стає реальним, а з тим привертає інтерес питання подолання наслідків даних подій, до яких відноситься страхування.Тож, актуалізується проведення подальших досліджень питань страхування тероризму, воєнних дій та масових заворушень.
 • Документ
  Електронне наказне провадження: чому ні ?
  (Одеса : Фенікс, 2017) Стоянова, Тетяна Анатоліївна
  Метою статті е теоретичне осмислення електронного наказного провадження, системний аналіз практики застосування його та вироблення пропозицій щодо удосконалення вітчизняного законодавства у цій частині.Поступове введення он-лайн процедур в вітчизняну систему судочиства відповідає сучасним мировим тенденціям,особливо у умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні.
 • Документ
  Реформа виконавчої служби,що може занепасти
  (Одеса : Фенікс, 2017) Притуляк, Валерій Миколайович
  У статті наведено невичерпний перелік вад Закону, є як і більш так і менш серйозні недоліки.Про це свідчить і зміни, які вже були внесені до Закону України "Про виконавче провадження" і зміни, які на думку автора будуть неодмінно вноситись.Хотілося б щоб до підготовки таких важливих законодавчих актів законодавець ставився більш відповідально та обмірковано та виправив вже існуючі недоліки
 • Документ
  Верховенство права як новий принцип цивільного судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2017) Петренко, Володимир Сергійович
  В статті підкреслено,що найважливіше значення принцип верховенства права має саме для судової гілки влади.Як принцип судочинства він визначає спрямованість правосуддя на досягнення справедливості.Принцип верховенства права відкриває шлях до творчого, а не бездумного застосування закону.Судові рішення з огляду на принцип верховенства права за своїм змістом повинні утверджувати справедливість і права людини, укріплювати довіру до судів.
 • Документ
  Дистанційне звернення до адміністративного суду (апект проблеми визначення належного доказу надіслання копії процесуального документу та доданих до нього документів процесуальними опонентами
  (Одеса : Фенікс, 2017) Михайлов, Олександр Миколайович; Гриб, Анна Миколаївна
  В статті розкрито аспекти запровадження новацій - елементів електронного суду, украй важливих для правосуддя України.Он-лайн трансляція судових засідань і проведення відеоконференцій між судами, доступ до текстів судових рішень через єдиний державний реєстр судових рішень,- не лише виконання міжнародних зобов'язань України,виконання рекомендацій міжнародних експертів чи приведення вітчизняних стандартів правосуддя до міжнародних стандартів.Це,насамперед, нові можливості для трансформації системи.
 • Документ
  Новації інформаційної телекомунікації в судовому процесі
  (Одеса : Фенікс, 2017) Куриленко, Оксана Михайлівна
  У роботі розглянуто питання функціонування і впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.Приділено значну увагу щодо розбудови інформаційної інфраструктури і інноваційної системи в інформаційно-телекомунікаційному середовищі судового процесу
 • Документ
  Особливості відводу у цивільному судочинстві за проектом закону україни «про внесення змін до господарського процесуального кодексу україни, цивільного процесуального кодексу україни, кодексу адміністративного судочинства україни та інших законодавчих актів» за № 6232 від 23.03.2017 року
  (Одеса : Фенікс, 2017) Калініченко, Любов Василівна
  Метою Статтіє здійснення ґрунтовного порівняльного аналізу норм діючого Цивільного процесуального кодексу України із запропонованою редакцію нового Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), що стосуються порядку відводу в цивільному судочинстві.
 • Документ
  Участь у судовому засіданні апеляційної інстанції в режимі відеоконференції
  (Одеса : Фенікс, 2017) Іліопол, Інна Михайлівна
  ференції. – Стаття. Статтю присвячено дослідженню участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції та проблем, які виникають під час організації дистанційного судового засідання.
 • Документ
  Щодо відображення окремих майнових прав дітей в процесі здійснення е-декларування
  (Одеса : Фенікс, 2017) Журило, Сергій Сергійович
  Метою статті є дослідження механізму забезпечення здійснення особистих майнових прав дітей в процесі здійснення е-декларування.Аналізуються електронні декларації, які містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб.Стверджується, що від правильності вирішення вказаного питання залежатиме чи виникатимуть підстави для ініціювання питання про притягнення декларанта до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.