Демчук Тетяна Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Дані моніторингу довкілля як основні джерела екологічної інформації
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Демчук Тетяна Ігорівна
 • Документ
  Доступ до екологічної інформації за законодавством Естонської Республіки
  (ВД "Гельветика", 2019) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.
 • Документ
  Social policy in Ukraine during the Covid-19 pandemic and its impact on public finance
  (Editorial Primmate S. A. S., 2022) Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Веселий, Владислав Сергійович; Веселий, В. С.; Veselyi, Vladyslav S.; Шляхов, Ілля Сергійович; Шляхов, І. С.; Шляхов, Илья Сергеевич; Shliakhov, Illia S.; Манчул, Марія-Діана Дмитрівна; Манчул, М.-Д. Д.; Манчул, Мария-Диана Дмитровна; Manchul, Mariia-Diana D.
  The Purpose of the article: research and analysis of social policy in Ukraine during the COVID-19 pandemic and its impact on public finances. Methodology: dialectical method of cognition of social phenomena, logical-semantic and formal-logical methods, special-legal method. Conclusions and results: it is noted that an important aspect is the implementation of social policy based on distributivity, that is, competent authorities being able to conduct their activity on the basis of redistributive processes aimed at overcoming socio-economic inequality among different segments of the population. Emphasis is placed on the effectiveness of introduction of a remote form of work that enables employees to continue to perform their duties. The growing level of digitalization of public services is justified. The introduction of a range of measures to support the population and business in Ukraine since 2020 has been studied. It is found that social support of citizens in this period can be considered in two aspects, as direct and indirect. Direct social support is a set of measures taken by the government to ensure the implementation of social rights of citizens by increasing the amount of social benefits. Indirect social support of citizens should include measures taken by the government to curb unemployment.
 • Документ
  Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.; Лещенко, О. В.; Лещенко, Олександр Вікторович
  У навчально-методичному посібнику «Основи римського приватного права» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У навчально-методичному посібнику подаються лекційні матеріали занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Земельне право України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені теми лекційних занять, плани практичних занять, ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Земельне право України» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Екологічне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У посібнику подаються тематика та основи лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Правове забезпечення реалізації права на доступ до екологічної інформації
  (Одеса, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна
  У дисертації здійснено комплексний науковий аналіз питань правового забезпечення реалізації права на доступ до екологічної інформації, сформульовано теоретичні узагальнення та практичні пропозиції, що загалом вирішують важливе наукове завдання і спрямовані на вдосконалення нормативного забезпечення відповідних суспільних відносин.
 • Документ
  Доступ до екологічної інформації за законодавством Королівства Іспанії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.