Публікації вчених університету

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві: компаративна перспектива = Human rights from a comparative criminal law perspective
  (Одеса : Гельветика, 2022) Лук’янов, Дмитро Васильович; Лук’янов, Д. В.; Lukianov, Dmytro V.; Марін, Олександр Костянтинович; Марін, О. К.; Marin, Oleksandr K.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Уварова, Олена Олександрівна; Уварова, О. О.; Uvarova, Olena O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Шостак, Олена Миколаївна; Шостак, О. М.; Shostak, Olena M.
  В посібнику розглядаються міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві в глобальному, регіональному та локальному контекстах із застосуванням компаративної перспективи; окрема увага приділена питанню прав людини в часи конфлікту в кримінально-правовому вимірі. Світоглядні підходи до палітри юрисдикційних повноважень з кримінально-правового захисту прав людини та принципів кримінального права, поєднані з практично-орієнтованими дидактичними матеріалами, покликані сприяти розвитку кримінальної юстиції, орієнтованої на права людини, та вдосконалювати фахову юридичну підготовку користувачів посібника. Посібник призначений для магістрів, що навчаються за спеціальністю 081 «Право»
 • Документ
  Європейське кримінальне право та процес = European Criminal Law and Procedure : посібник
  (Одеса : Гельветика, 2022) Бонфіс, Ф.; Bonfis, F.; Кателан, Н.; Katelan, N.; Крюссманн, Т.; Kriussmann, T.; Соулоу, К.; Soulou, K.; Шведас, Г.; Shvedas, H.
  Навчальний посібник присвячено засадам європейського кримінального права та процесу, дії кримінального права в просторі та часі, загальну частину матеріального кримінального права, окремим сферам реформи кримінального права, потерпілим у кримінальному провадженні, відновному правосуддю у кримінальних справах, угодам шляхом переговорів як альтернативі покаранню. Призначено для студентів спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Кримінальна політика у сфері покарань = Criminal Policy in the Sphere of Sentencing
  (Одеса Видавництво «Гельветика», 2022) Головкін, Богдан Миколайович; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Бурдін, Володимир Миколайович; Бурдін, В. М.; Burdin, Volodymyr M.; Романов, М. В.; Romanov, M. V.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Хильченко (Макаренко), Анастасія Сергіївна; Хильченко (Макаренко), А. С.; Khylchenko (Makarenko), Anastasiia S.
  Навчальний посібник присвячено засадам державної політики у сфері покарань, аналізу профільного законодавства, наукових підходів щодо змісту, цілей і системи покарань за кримінальним правом України, методології призначення покарань та механізму виконання покарань, з урахуванням практики ЄСПЛ. Надано характеристику видів покарань за кримінальним правом України, розглянуто проблеми удосконалення системи покарань у світлі проєкту нового Кримінального кодексу України, а також удосконалення порядку виконання покарань і здійснення пробації органами та установами Державної кримінально-виконавчої служби України. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Доступ до зарубіжних електронних ресурсів як запорука якості наукових досліджень
  (Одеса, 2016) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard Eduardovych
  У статті проаналізовано сутність та значення використаних джерел при написанні наукових робіт, визначено їх вплив на «якість» подібних робіт. Розглянуто проблематику доступу до зарубіжних джерел, а також зроблено спробу вирішення питання щодо способів фінансування такого доступу.