Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу
    (2015)
    У збірнику містяться матеріали доповідей підготовлений за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка відбулася 26-27 грудня 2015р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Висвітлюються актуальні питання сучасного кримінального права України та інших країн, розвиток науки та закономірності практики у сфері призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу. Основна увага зосереджена на співвідношенні формальних та дискреційних засад при вирішенні питань пеналізаційного характеру, сформуванні концептів публічності і диспозитивності у доктрині кримінального права та практиці застосування кримінального закону, розробці новітніх підходів до розуміння сутності кримінального правопорушення та заходів кримінально-правового поводження і примусу із правопорушниками та пов’язаними із ними особами. Передбачення багатоколійності заходів реагування на кримінальні девіації із закріпленням арсеналу кримінально-правових мір як щодо проступку, так і злочину, конкретизації таких мір на рівні закону сприятиме «раціоналізації» кримінальної заборони та у цілому належному розвитку теорії кримінально-правового примусу. Результатом таких ініціатив має стати недопущення колізійності кримінально-правової матерії та усталення нової парадигми криміналізації суспільства у рамках вже існуючої кримінально-правової практики. Збірник розрахований на науковців та практичних працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також на всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасної юриспруденції.