* Навчально-методичні видання кафедри адміністративного і фінансового права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 65
 • Документ
  Адміністративна відповідальність в судовому порядку : Навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Маслова, Яна Іванівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна
 • Документ
  Адміністративна юрисдикція поліції : Навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Маслова, Яна Іванівна; Слободянюк (Журба), Марина Анатоліївна
 • Документ
  Публічне адміністрування в органах Національної поліції : Навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Маслова, Яна Іванівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна
 • Документ
  Податкове право : навч.-метод. посіб. (для здобувачів вищої освіти). 2-ге вид., доопр. і доп.
  (Одеса : Фенікс, 2023) Латковська, Тамара Анатоліївна; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Сідор, Михайло Іванович
 • Документ
  Право в публічному управлінні : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп.
  (Одеса : Фенікс, 2023) Степаненко, Сергій Васильович; Фролова, Євгенія Ігорівна
 • Документ
  Фінансове право : навч.-метод. посіб. (для здобувачів вищої освіти). 2-ге вид., доопр. і доп.
  (Одеса : Фенікс, 2023) Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Голоядова, Тетяна Олексіївна
 • Документ
  Фінансовий контроль : навч.-метод. посіб. для здобув. вищої освіти ден. форми навч. 2-ге вид., доопр. і доп.
  (Одеса : Фенікс, 2023) Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Голоядова, Тетяна Олексіївна
 • Документ
  Публічне управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. 2-ге видання, перероб. і доп.
  (Одеса : Фенікс, 2023) Степаненко, Сергій Васильович; Фролова, Євгенія Ігорівна
 • Документ
  Поліцейське право: методичні рекомендації (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович
 • Документ
  Публічна служба в Україні : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Стрельников, Андрій Вікторович
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги аспірантам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні» і «Децентралізація публічної влади». Він може бути використаний також під час вивчення відповідної теми дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», дисциплін навчально-освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Аспірантам запропоновано робочу програму дисципліни, плани семінарських занять, тестові та практичні завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна; Біленець, Дарія Анатоліївна
 • Документ
  Сучасна адмінстративістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Фролова, Євгенія Ігорівна; Фролова, Є. І.; Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.
 • Документ
  Безпекова адміністративістика : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Негара, Родіон Віталійович; Слободянюк, Марина Анатоліївна
 • Документ
  Децентралізація публічної влади : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Bilous-Osin, Tetiana I.; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Todoshchak, Oleh V.
 • Документ
  Порівняльна адміністративістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Білоус-Осінь, Т. І.; Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Khamkhodera, Oleh P.; Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.
 • Документ
  Службове право України : навч.­метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Біла-Тіунова, Л. Р.; Даниленко, Ю. С.; Негара, Р. В.
  Навчально­методичний посібник «Службове право України» призначе­ но для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні», «Службове право України», «Поліцейське право Украї­ ни». Його може бути використано під час вивчення відповідної теми базових дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне процесу­ альне право України» та дисциплін навчально­освітньої програми підготов­ ки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Студентам запропоновано програму спецкурсу, основні положення тем робочої програми, плани семінарських занять, тестові та практичні завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендова­ ної літератури.
 • Документ
  Місцеві фінанси в Україні : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015) Нестеренко, Алла Станіславівна; Нестеренко, А. С.; Nesterenko, Alla S.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають спецкурс «Місцеві фінанси в Україні», а також відповідні теми при вивченні дисципліни «Фінансове право». У даному видані запропоновано програму спецкурсу, основні положення окремих тем, плани семінарських занять, питання для самоконпролю та самостійної роботи, тестові завдання та список рекомендованих для вивчення нормативно-правових актів та наукових праць.
 • Документ
  Адміністративістика в умовах цифровізації: теорія, правове регулювання, практика : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Латковська, Тамара Анатоліївна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Козачук, Діана Анатоліївна; Фролова, Євгенія Ігорівна; Стрельников, Андрій Вікторович; Савчук, Роман Миколайович; Сандул, Яна Миколаївна; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Маслова, Яна Іванівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Корнута, Людмила Михайлівна; Негара, Родіон Віталійович; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович; Латковський, Павло Павлович
  У монографії на підставі аналізу положень адміністративного, службового та фінансового законодавства здійснено комплексний розгляд питань цифрової трансформації суспільних відносин за обраним напрямом з урахуванням детермінант теорії та практики. У дослідженні виокремлено основні напрями цифровізації адміністративного права, а саме: визначення системності адміністративно-правового мислення в умовах розвитку цифровізаційних векторів врядування, цифровий концепт модифікації публічного адміністрування у сфері наукової діяльності, особливості реалізації адміністративних процедур в умовах цифрової трансформації, сутнісні ознаки електронного звернення як форми контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, вплив цифровізації на здійснення адміністративного судочинства тощо. Акцентовано увагу на окремих питаннях цифровізації службового права: концептуальних положеннях у сучасному цифровому вимірі щодо здійснення захисту права на державну службу, управління кадровим потенціалом у державній службі в умовах цифровізації, станові правового регулювання та практичних особливостях професійної діяльності службовців міграційних органів у цифровізаційних умовах, особливостях переведення в державній службі в умовах цифрової трансформації. Розглянуто окремі питання цифровізації фінансового права: цифрову трансформацію фінансового сектору України на рівні країн ЄС, стан бюджетної безпеки та засобів її забезпечення в умовах цифровізації, здійснення фінансового контролю в умовах використання інформаційних технологій, вплив діджиталізації на прозорість бюджетної політики. Монографічне дослідження та висновки, що у ньому містяться, можуть бути корисними для: науково-педагогічних та наукових працівників, предметом дослідження яких є сфера адміністративного, службового, фінансового права; публічних службовців; здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Службове право України : підручник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Стець, Олег Миколайович; Стец, Олег Николаевич; Stets Oleg N.;
  Підручник «Службове право України» є одним із перших підручників в Україні, в якому охарактеризовано суспільні відносини державної служби у контексті їхньої галузевої приналежності. Його становлять Загальна та Особлива частини. У Загальній частині висвітлено питання щодо співвідношення публічної та державної служби, предмета і методу службового права, його структури, державно-службових правовідносин, службового законодавства, службових норм, характеристики відповідних правових інститутів (вступу на державну службу, її проходження і припинення, правового статусу державного службовця, управління державною службою, режиму державної служби, юридинчої відповідальності державних службовців). Особливу частину становлять правові інститути адміністративної, спеціалізованої та мілітаризованої служби. Підручник призначено для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Конституційне право України», «Адмінстративне право України», спеціальні курси «Публічна служба», «Державна служба». Може бути використаний слухачами Центру підготовки державних службовців та професійних суддів під час вивчення відповідних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів із спеціальності «Державне управління та адміністрування» та аспірантами під час навчання за відповідними навчальними програмами. Розрахований на науковців, публічних службовців, практичних працівників державних органів та органів місцевого самоврядування.