Воробйова Олена Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Развитие фитнеса для студентов специальных медицинских групп
  (ВД "Гельветика", 2019) Чертов, Иван Иванович; Чертов, Іван Іванович; Чертов, І. І.; Chertov, Ivan I.; Воробьева, Елена Николаевна; Воробйова, Олена Миколаївна; Воробйова, О. М.; Vorobiova, Olena M.; Бурцева, Александра Васильевна; Бурцева, Олександра Василівна; Burtseva, Oleksandra V.
 • Документ
  Формування важливих ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Воробйова, Олена Миколаївна; Воробйова, О. М.; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobiova, Olena M.
 • Документ
  Зарубіжні тренди соціальної політики захисту ветеранів
  (ВД "Гельветика", 2021) Воробйова, Г. В.; Зозуля, С. С.; Vorobyova, G. V.; Zozulya, S. S.
  Глобалізаційні та інтеграційні процеси, імплементація міжнародно-правових норм, уніфікація національного законодавства є тенденціями сьогодення, які не лише існують у правовому полі, а й формують ідеологічне ставлення та світогляд загалом. Сучасний стан зовнішніх і внутрішніх чинників для української держави в умовах перехідного періоду становлення демократичних засад та на тлі економічної й політичної кризи стає ключовим у процесі обрання курсів внутрішньої та зовнішньої політики. Формування державної політики тісно пов’язане з реалізацією основних цілей щодо захисту своїх громадян із правового та соціального боку, забезпечення державного розвитку безпеки й економічного добробуту, адже саме держава відповідає за рівень життя своїх громадян. Соціальний захист населення завжди був державною турботою, а правильна побудова соціальної політики безумовно ґрунтувалася на обранні системи й механізмів державного управління та на економічних держбюджетних можливостях країни. Соціальний захист ветеранів війни – одне із загально державних завдань, що пов’язане з гарантуванням безпеки країни, формуванням її ідеологічних засад, вихованням молоді в пошані до тих, хто захищає свою батьківщину та честь. Вивчення досвіду зарубіжних країн та історичного шляху українського державотворення свідчить про можливість вироблення стратегічних напрямів соціальної політики в обґрунтованому, найкращому та найменш затратному руслі. Саме тому дослідження в цьому напрямі привертають дедалі більшу увагу як теоретиків, так і практиків. У представленій статті досліджуються основні системні відмінності досвіду соціальної політики зарубіжних країн. Шляхом порівняльного аналізу розкрито поняття «соціальна політика», умови та чинники формування державної соціальної політики щодо захисту ветеранів війни. Дослідження тенденцій національної соціальної політики дало змогу обґрунтувати комплексність політичних механізмів управління системою національного соціального захисту, а також підкреслити відмінності в побудові соціального захисту в Україні та за кордоном.
 • Документ
  Інноваційні технології як мотивація до формування здорового способу життя
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Воробйова, Олена Миколаївна; Vorobiova, Olena M.; Бурцева, Олександра Василівна; Burtseva, Oleksandra V.; Кожуховська, Альона Валентинівна; Kozhukhovska, Alona V.
 • Документ
  Проблеми і перспективи розвитку ігрових видів спорту в ЗВО
  (Одеса : Гельветика, 2020) Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Ю. В.; Павлов, Юрий Васильевич; Pavlov, Yurii V.; Воробйова, Олена Миколаївна; Воробйова, О. М.; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobiova, Olena M.; Бурцева, Олександра Василівна; Бурцева, О. В.; Бурцева, Александра Васильевна; Burtseva, Oleksandra V.
 • Документ
  Методические основы физического воспитания
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Воробьева, Елена Николаевна; Воробйова, Олена Миколаївна; Vorobiova, Olena M.; Бурцева, Александра Васильевна; Бурцева, Олександра Василівна; Burtseva, Oleksandra V.; Заверзаев, Валерий Владимирович; Заверзаєв, Валерій Володимирович; Zaverzaiev, Valerii V.
 • Документ
  Сучасні оздоровчі заходи формування та зміцнення здоров’я
  (2017) Гоголева, Олена Миколаївна; Гоголева, Елена Николаевна; Hoholieva, Olena M.; Воробйова, Олена Миколаївна; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobiova, Olena M.; Бурцева, Олександра Василівна; Бурцева, Александра Васильевна; Burtseva, Oleksandra V.
 • Документ
  Формування іміджу як здорового способу життя сучасної молоді в ВНЗ України
  (Одеса : Фенікс, 2012) Бурцева, Олександра Василівна; Бурцева, Александра Васильевна; Burtseva, Oleksandra Vasylivna; Воробйова, Олена Миколаївна; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobiova, Olena Mykolaivna
 • Документ
  Критерії ефективності здорового способу життя
  (Одеса : Фенікс, 2014) Воробйова, О. М.; Vorobyova, O. M.; Суліма, І. Л.; Сулима, И. Л.; Sulima, I. L.; Бурцева, О. В.; Burceva, O. V.
  Автор статті вважає, що формування здорового способу життя студентів буде здійснено більш успішно, якщо зміст дисципліни «Фізичне виховання» буде доповнений розділом, який стосується проблеми формування здорового способу життя.
 • Документ
  Профессиональные качества юриста, развивающиеся в процессе занятий физическим воспитанием
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Воробйова, Олена Миколаївна; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobyova, Elena N.; Бурцева, Олександра Василівна; Бурцева, Александра Васильевна; Burtseva, Aleksandra V.; Сулима, Ірина Леонідівна; Сулима, Ирина Леонидовна; Sulima, Irina L.