Конгрес міжнародного та європейського права (м. Одеса, 25-26 травня 2018 р.)

Постійний URI для цього зібрання

Иллюстрация

Конгрес міжнародного та європейського права

25-26 травня 2018 року

ISBN 978-966-928-281-1

УДК 341.1(4)(063)

Науковий редактор: Ульянова Г. О. – проректор з наукової роботи Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор.

Відповідальний за випуск: Бехруз Х. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, завідувач кафедри права міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

Упорядники: Ромащенко В. А. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»;

Войтович П. П. – доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

Матеріали представлені в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за їх зміст.

Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наук. пр. (м. Одеса, 25-26 трав. 2018 р.) / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 312 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1