Воробчак Андрій Романович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  Розгляд і вирішення слідчим суддею клопотання про проведення експертизи
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.
 • Документ
  Процесуальний порядок відібрання дослідних зразків для проведення судової експертизи
  (Чернівці, 2021) Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.
 • Документ
  Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прислужиться науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 • Документ
  Crimes against Justice under the Legislation of the States of the European Union
  (Lifescience Global, 2020) Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.; Налуцишин, Віктор Володимирович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Виктор Владимирович; Nalutsyshyn, Viktor V.; Налуцишин, Володимир Вікторович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Владимир Викторович; Nalutsyshyn, Volodymyr V.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.
  The countries of the European Union (EU) are united, but above all, each country is autonomous. EU Member States have different legislation on criminal offences. The EU authorities have already suggested the possibility of creating a single system for regulating legal provisions on criminal offences. Studying and comparing the legal systems and responsibilities for crimes against justice in individual countries will facilitate the analysis of the differences in the legislation of the EU countries. The purpose of this paper is to investigate crimes against justice in accordance with the laws of each individual European country. The paper considers the composition of such crimes, as well as the responsibility to which offenders can be brought in case of such crimes. The study uses the methods of analysis and synthesis, analyses legal provisions. General methods of scientific cognition used in this study include dialectical, historical, the Aristotelian method, method of systematic data analysis, formal legal method, method of legal modelling and comparative legal method. The study investigates the legal framework of European countries, in particular criminal codes and laws. This study systematises and groups the received information and data on criminal liability of judges for unlawful decisions. The European practices in punishing those who do not comply with court rulings and judgments are also analysed. A study of the legal system in individual EU countries will help distinguish between positive and negative aspects in the legislation. In addition, this study allows to consider and analyse the most effective laws, provisions, and principles that can be implemented in the current legal system of different countries of the world.
 • Документ
  Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні
  (2019-12-23) Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2019. Дисертація є першою в Україні, після набрання чинності КПК України 2012 року, кваліфікаційною науковою працею, в якій на основі комплексного аналізу проблем нормативно-правового та правозастосовного характеру розроблено й обґрунтовано концепцію висновку експерта у кримінальному процесі. У дисертації охарактеризовано еволюцію становлення висновку експерта як джерела доказів, розкрито сутність і надано авторське визначення його поняття. Охарактеризовано структуру висновку експерта та досліджено вимоги до його змісту. Виокремлено критерії класифікації висновків експерта й охарактеризовано види висновків експерта, визначені на основі кожного із класифікаційних критеріїв. Встановлено систему процесуальних властивостей висновку експерта і здійснено їх характеристику. Досліджено особливості процесуальної форми отримання висновку експерта. Здійснено загальну характеристику перевірки висновку експерта та розкрито зміст основних способів її здійснення - допиту експерта і призначення додаткової та повторної експертизи. Охарактеризовано особливості оцінки висновку експерта як джерела доказів. Розкрито основні напрями використання висновку експерта у кримінальному процесуальному доказуванні. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення КПК України у частині визначення поняття висновку експерта, підстав проведення експертизи, порядку ініціювання її проведення, підстав і порядку проведення допиту експерта та призначення додаткової і повторної експертизи.