Яценко Микола Анатолійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі закладу вищої освіти
  (Львів–Торунь : Liha-Pres, 2024) Яценко Микола Анатолійович
 • Документ
  Інформаційні технології та Data mining в соціальних науках : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишев Рашид Ібрагімович; Яценко Микола Анатолійович
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 054 «Соціологія» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології та Data mining в соціальних науках». Містить методичні рекомендації, завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Соціологія економіки та підприємництва : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Яценко, Микола Анатолійович; Каретна, Ольга Олександрівна
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціологія економіки та підприємництва». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Вікова соціологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Каретна, Ольга Олександрівна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Яценко, Микола Анатолійович
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Вікова соціологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Інформаційні технології : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»
  (Одеса, 2024) Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Яценко, Микола Анатолійович
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, включаючи опрацювання не лише текстової інформації, а й створення і форматування таблиць та графічних об’єктів. Містить завдання до шістнадцяти практичних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Подані завдання містять теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Призначено для здобувачів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології».
 • Документ
  Методологія та методи соціологічних досліджень : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Яценко, Микола Анатолійович
  У навчально-методичному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності 054 «Соціологія». Посібник містить загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності 054 «Соціологія».
 • Документ
  Дослідження сфери освіти на територіях, що постраждали внаслідок війни
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Яценко, М. А.; Яценко, Микола Анатолійович; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Соціологія сім'ї та шлюбу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2023) Каретна, О. О.; Прохоренко, Є. Я.; Яценко, М. А.
  У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціологія сім'ї та шлюбу».
 • Документ
  Доступність закладів дозвілля для людей з обмеженими можливостями
  (Одеса, 2018) Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, М. А.; Яценко, Николай Анатольевич; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Концептуальные основы понятия «коммуникации»
  (ВД «Гельветика», 2019) Каретная, Ольга Александровна; Каретна, Ольга Олександрівна; Karetnaya, Olga A.; Каретная, О. А.; Каретна, О. О.; Яценко, Николай Анатольевич; Яценко, М. А.; Яценко, Микола Анатолійович; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Цифрова нерівність в інформаційному суспільстві
  (Одеса, 2022) Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, М. А.; Яценко, Николай Анатольевич; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Сучасні соціологічні теорії : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса :Фенікс, 2018) Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, М. А.; Яценко, Николай Анатольевич; Yatsenko, Mykola A.
  У навчально-методичних рекомендаціях наведено матеріали длявивчення дисципліни «Сучасні соціологічні теорії» студентамидругого (магістерського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріалимістять загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, тематику індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Рекомендовано для викладачів і студентів закладів вищої освіти спеціальності «Соціологія».
 • Документ
  Соціологічний підхід до особливостей інтернет-комунікації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.; Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, М. А.; Яценко, Николай Анатольевич; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Психологічний зміст соціального капіталу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, Николай Анатольевич; Яценко, М. А.; Yatsenko, Mykola A.; Лісовенко, Анна Федорівна; Лисовенко, Анна Федоровна; Лісовенко, А. Ф.; Lisovenko, Anna F.
 • Документ
  Рівні накопичення соціального капіталу
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Яценко, М. А.; Yatsenko, M. A.
 • Документ
  Особливості регіоналізації соціальної політики в умовах розвитку українського суспільства
  (Одеса : Фенікс, 2014) Яценко, М. А.; Yatsenko, M. A.
  Діяльність регіональних органів влади охоплює соціальний, інституціональний і відтворювальний аспекти функціонування регіону як соціально-територіальної спільноти, що спрямовує регіональну соціальну політику як на відтворення і взаємодію відповідних ресурсів на території, так і на інституціональне забезпечення переваг регіону у вирішенні питань соціальної політики.