Аніщук Ніна Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 36
 • Документ
  Історія держави та права країн світу : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право»
  (Одеса : Юридична література, 2024) Аніщук Ніна Володимирівна
  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави та права країн світу» за освітньо-професійною програмою «Міжнародне право» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті судового та міжнародного права у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія держави та права країн світу», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти студентам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія держави та права країн світу».
 • Документ
  Історія держави та права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2024) Аніщук Ніна Володимирівна; Горяга Оксана Вікторівна
  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави та права» за освітньо-професійною програмою «Захист прав людини» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія держави та права», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до іспиту. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія держави та права».
 • Документ
  Історія України : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія
  (Одеса : Юридична література, 2024) Аніщук Ніна Володимирівна
  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія України» за освітньо-професійною програмою «Політологія» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 052 «Політологія». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія України», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія України».
 • Документ
  Історія України та української культури : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія»
  (Одеса : Юридична література, 2024) Аніщук Ніна Володимирівна
  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія України та української культури» за освітньо-професійною програмою «Соціологія» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 054 «Соціологія». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія України та української культури», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія України та української культури».
 • Документ
  Внесок Валтазара Богішича у дослідження інокоштини та задруги: історико-правовий аспект
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Anischuk, Nina V.
  Зазначається, що Валтазар Богішич, здійснивши історико-правове дослідження південнослов’янської сім’ї (на прикладі сербів і хорватів), дійшов висновку про те, що слово «задруга» майже у всіх дослідників і майже виключно вживається для позначення складної сім’ї, а слово «інокоштина» розглядається, як антитеза задруги, тобто у контексті простої, нескладної сім’ї, що складається із батька, матері та дітей. При цьому інокоштина досліджується більшістю вчених у порівнянні із задругою. Інокоштина існує, розвивається, за самою природою речей, там, де існує задруга.
 • Документ
  Адюльтер в іудейському суспільстві: історико-правовий аспект
  (ВД "Гельветика", 2018) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Особливості гендерного навчання в університетах сучасної Угорщини
  (ВД "Гельветика", 2019) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Внесок професора Ю.М. Оборотова у запровадження в навчальний процес НУ «Одеська юридична академія» нової дисципліни «Соцієтальна правова цілісність»
  (ПП "Фенікс", 2021) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Гендерно-правові реформи в Європейському Союзі
  (ПП "Фенікс", 2019) Аніщук, Н. В.; Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Внесок Іштвана Вербеці у розробку законодавства Угорського королівства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Anishchuk, Nina V.
 • Документ
  Правове регулювання прав жінок в Європейській соціальній хартії
  (2003) Аніщук, Ніна Володимирівна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Гендерно-правові реформи в Литовській Республіці
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
  Стаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Литовській Республіці, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та гендерної дискримінації. Литва за рівнем гендерного розвитку входить до тих європейських країн, що активно діють у напрямах забезпечення рівноправ'я статей у всіх сферах суспільства. Аналізується гендерно-правовий досвід цієї країни у політичній, соціально-економічній та інших сферах життя литовського суспільства. Литовська Республіка на конституційному рівні закріпила принцип гендерної рівності. У Литві розроблені спеціальні законодавчі механізми, що захищають права жінок. Вони впливають на зміну старих і створення нових законів, що регулюють гендерні питання. В Литві створена спеціальна установа з гендерних питань — Служба контролера рівних можливостей. У парламенті працює жіноча група. Відкриті центри із вивчення гендерних проблем. У суспільстві ведеться конструктивний діалог із цих питань. Все це вказує на позитивні зміни щодо гендерних питань у правовому житті Литовської Республіки. Основну увагу приділено аналізу Закону Литовської Республіки Про рівні можливості. Висвітлено питання щодо розроблення та прийняття цього Закону, розкрито основні його положення. Зазначається, що для забезпечення вищезгаданого Закону Сейм Литовської Республіки заснував Службу контролера рівних можливостей. Ця служба є самостійним державним інститутом, що підзвітна Сейму. її діяльність засновується на принципі демократизму, законності, неупереджності і справедливості. Служба контролера рівних можливостей стежить за реалізацією закріпленої в Конституції Литовської Республіки рівності прав і можливостей чоловіків і жінок, за виконанням Закону про рівні можливості. Для забезпечення гендерної рівності було внесено зміни до литовського законодавства. Були скасовані положення, що сприяють дискримінації жінок. У рамках Національної програми забезпечення жінок рівними правами прийнято антидискримінаційні заходи у сферах працевлаштування, освіти і науки, політики, охорони здоров'я. Ведеться робота щодо викорінення торгівлі жінками і насилля над ними. У висновку акцентується увага на тому, що гендерно-правовий досвід Литовської Республіки може бути використано Україною під час удосконалення її гендерного законодавства та забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
 • Документ
  Історичний розвиток конституційних актів Великої Британії щодо пересс: гендерно-правовий аспект
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Аніщук, Ніна Володимирівна
 • Документ
  Історія і перспективи української державності : навчально‑методичний посібник
  (Одеса : Юридична література, 2021) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
  Навчально-методичний посібник з наукової дисципліни «Історія і перспективи української державності» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії у галузі права» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право» аспірантури Національного університету «Одеська юридична академія». У посібник включено тематичний план навчального курсу «Історія і перспективи української державності», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Навчально-методичний посібник має допомогти аспірантам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія і перспективи української державності».
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Історія і перспективи української державності"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Соцієтальна правова цілісність"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Правова глобалістика"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.
 • Документ
  Полігамія в Індії: ґендерно-правовий аспект
  (Одеса : Гельветика, 2020) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V.
  Стаття присвячена дослідженню полігамії в Індії, яка розглядається у контексті питань Тендерної рівності та Тендерної дискримінації у шлюбі. Ґендерно-правовий аналіз, покладений в основу дослідження, дає змогу подивитися на проблему полігамії з позиції прав жінок. Наводиться позиція, згідно з якою інститут багатоженства ототожнюється з обмеженням прав і свобод жінок. Констатується, що досі багато західних дослідників і представників міжнародних правозахисних і неурядових організацій ототожнюють полігамію із соціальною несправедливістю і порушенням прав жінок. На увагу заслуговує Індія, яка провела правові реформи з метою встановлення Тендерної рівності у шлюбі. Сучасна Індія вибрала правовий курс на перехід від полігамії до моногамії, а це сприятиме насамперед захисту прав індійських жінок у шлюбі. Полігамія -санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки мати декілька шлюбних партнерів одночасно. Інакше кажучи, полігамія - багатошлюбність. Може виступати у формі полігінії (коли чоловік має кілька жінок) чи поліандрії (коли жінка має кілька чоловіків). До недавнього часу у шлюбно-сімейному праві Індії поряд із моногамією допускалися обидва варіанти полігамії: полігінія та поліандрія. В Індії полігамія законодавством була дозволена. Число дружин було визначено Законами Ману для кожної варни. Інститут багатоженства був поширений серед більшості громад на території країни й особливо в індійських князівствах. Звичай полігамії належав до вищих верств суспільства. Бідні люди дуже рідко мали декілька дружин - тільки якщо у першої не було дітей або вона була хвора, одружувалися вдруге. В Індії полігінія зберігалася протягом багатьох століть. Проте з часом інститут багатоженства почав поступово витіснятися моногамним шлюбом. Перші кампанії щодо скасування полігінії розгорнулися у ХІХ ст. У статті аналізується розвиток законодавства Індії щодо ліквідації полігамії. Окрему увагу приділено питанню поліандрії в Індії, яка практикується у деяких народів. Зазначається, що це явище характерне для бідних верств суспільства. Робиться висновок, що де-юре в ХХІ ст. для всіх громадян Індії встановлене загальне сімейне право, а це означає моногамію у шлюбі. Проте де-факто зберігаються полігамні шлюби, попри закріплення принципу Тендерної рівності на конституційному рівні.
 • Документ
  Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття
  (Одеса : Гельветика, 2017) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V.
  Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Тендерний аналіз, застосований у процесі дослідження, надає можливість по-новому в рамках проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розкрити сутність інституту адвокатури у контексті фемінізації юридичної професії.
 • Документ
  Гендерно-правові реформи у Швейцарії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V.
  Стаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Швейцарії, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та гендерної дискримінації. Швейцарія за рівнем гендерното розвитку входить до десятки європейських країн із найвищим показником забезпечення рівноправ'я статей у всіх сферах суспільства. Аналізується гендерно-правовий досвід цієї країни у політичній, соціально-економічній та інших сферах життя швейцарськото суспільства. Сьогодні Президентом Швейцарії є жінка. Так, наприкінці 2019 р. Президентом Швейцарії на наступний рік обрали Симмонетту Соммаруту. Слід зазначити, що 2019 р. у Швейцарії ознаменувався й тим, що за підсумками парламентських виборів депутатами стала рекордна велика кількість жінок - 42%. Тим самим Конфедерація обігнала за цим показником такі європейські країни, як Норвегію, Італію та Францію. Безумовно такі факти вказують на актуальність обраної теми. Жіноче питання у Швейцарії має довгу історію. Першим кроком на шляху здобуття швейцарськими жінками гендерної рівності стала їх боротьба за виборчі права. Лише в 1971 р. швейцарські жінки нарешті здобули довгоочікуване виборче право після того, як це питання було винесено на референдум. Після того, як жінки здобули виборче право, наступним кроком стало включення принципу гендерної рівності до швейцарської Конституції. В 1981 р. відбувся референдум щодо внесення до Основного Закону відповідних поправок, який надав позитивну відповідь. Наприкінці ХХ століття під впливом гендерно-правового реформування швейцарського суспільства відбулися зміни у політичному житті цієї країни. Наприклад, у 1984 р. Елізабет Копп стала першою жінкою-міністром Швейцарії. Наступні гендерно-правові реформи у Швейцарії пов'язані із забезпеченням рівноправ'я жінок та чоловіків у сім'ї. На референдумі 1985 р. жінки отримали рівні із чоловіками права у сім'ї. Важливу роль щодо вирішення гендерного питання відіграє Федеральний закон про рівноправ'я жінок і чоловіків, який набув чинності 1 липня 1996 р. Закон прямо забороняє будь-які форми дискримінації чоловіків і жінок, як прямі, так і непрямі. Закон застосовується в усіх сферах діяльності. Безпосередньо торкається таких сфер, як, наприклад, порядок прийняття на роботу, отримання освіти, виплата заробітної плати. У статті порушуються питання законодавчого вирішення легалізації проституції, скасування заборони абортів, порушується проблема гомофобії тощо. Зазначається про те, що випадки гендерної дискримінації все ще зберігаються у швейцарському суспільстві. Робиться висновок, що загалом досвід Швейцарії щодо гендерно-правових реформ має позитивне значення і заслуговує на його вивчення з метою його подальшого втілення у вітчизняному законодавстві. Адже Швейцарія визнана однією із найпрогресивніших країн світу, що докладають зусиль на шляху забезпечення рівноправ'я статей, успішно проводячи гендерно-правові реформи.