Періодичні видання

Постійний URI для цього фонду

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз відображається 1 - 8 з 8
  • Засновано у 2012 році Національним університетом «Одеська юридична академія». До 1 липня 2020 р. журнал виходив під назвою «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА" , ГО "МА Святий Миколай". - Херсон : ФОП Грінь Д. С.
  • Заснований у 2016 р. Національним університетом "Одеська юридична академія". Внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з політичних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
  • науковий фаховий журнал
  • Засновано у 2012 році Національним університетом «Одеська юридична академія».
  • Збірник наукових праць що видається з 2013 р. У 2014 році, починаючи з Випуску 4, видання перетворено в науково-практичний журнал і отримало ISSN 2312-3192. До Вип. 4 видання розміщується в розділі "Збірники наукових праць" нашого архіву.
  • Засновано у 2006 році Національним університетом «Одеська юридична академія».
  • Засновано у 1993 році Національним університетом «Одеська юридична академія».