Факультет міжнародно-правових відносин

Постійний URI для цього фонду

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз відображається 1 - 4 з 4
  • Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» була створена шляхом об’єднання двох кафедр: Кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» та Кафедри права Європейського союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія». Основною метою Кафедри міжнародного та європейського права є формування системи знань студентів в галузі міжнародного права та порівняльного правознавства, міжнародного приватного права та міжнародних відносин та права Європейського Союзу і права Ради Європи, а також підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.
  • Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства за час свого існування стала однією з провідних кафедр, яка забезпечувала цикл дисциплін: «Право Європейського Союзу», «Порівняльне правознавство», «Право Ради Європи», «Порівняльна адвокатура», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльна адміністративістика» і багатьох інших.
  • Викладачами здійснюється підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: іноземна мова (за професійним спрямуванням), українська (російська) мова як іноземна, ділова іноземна мова, друга іноземна мова
  • Викладачами здійснюється базова підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: німецька, англійська, французька, іспанська, італійська і латинська мови.Викладачами здійснюється базова підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: німецька, англійська, французька, іспанська, італійська і латинська мови.