Принцип екстериторіальності у практиці ЄСПЛ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Акіменко, Юлія Юріївна
Акіменко, Ю. Ю.
Akimenko, Yuliia Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Акіменко Ю. Ю. Принцип екстериторіальності у практиці ЄСПЛ / Ю. Ю. Акіменко // Трансформація правових систем в умовах збройних конфліктів : матер. круглого столу (м. Одеса, 10 лютого, 2023 р.) / НУ «ОЮА», кафедра міжнародного та європейського права. – Одеса : НУ «ОЮА», кафедра міжнародного та європейського права, 2023. – С. 27-30.

Ключові слова

захист прав людини і основоположних свобод, екстериторіальне застосування міжнародних та регіональних міжнародних договорів, екстериторіальна юрисдикція, держава-відповідач, імплементація міжнародного гуманітарного права., protection of human rights and fundamental freedoms, extraterritorial application of international and regional international treaties, extraterritorial jurisdiction, respondent state, implementation of international humanitarian law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Акіменко Ю. Ю. Принцип екстериторіальності у практиці ЄСПЛ / Ю. Ю. Акіменко // Трансформація правових систем в умовах збройних конфліктів : матер. круглого столу (м. Одеса, 10 лютого, 2023 р.) / НУ «ОЮА», кафедра міжнародного та європейського права. – Одеса : НУ «ОЮА», кафедра міжнародного та європейського права, 2023. – С. 27-30.