Акіменко Юлія Юріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 32
 • Документ
  Конкурентне право в ЄС та Україні : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Олександрівна; Форманюк, Вікторія Васильївна; Харитонов, Роман Феликсович
  У навчально-методичному посібнику викладено основні аспекти конкурентного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Взаємодія Ради Європи та України в захисті прав людини : навч.‑метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Р. Ф.; Акіменко, Ю. Ю.; Гриб, А. М.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.
 • Документ
  Гармонізація правової системи України до права ЄС : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Олександрівна; Харитонов, Роман Феликсович
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Міжнародне публічне та приватне право сучасності : навчально-методичний посібник
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П. О., 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Войтович, Павло Петрович; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних галузей міжнародного права, розкриваються основні аспекти теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, а також щодо імплементації міжнародно-правових зобов’язань України в національний правопорядок; зокрема приділена увага міжнародно-правовим стандартам і конституційному законодавству України про правовий статус індивіда, висвітлюється релевантність Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Містить рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до ЕДКІ з дисциплін «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне право» за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Участь України в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Система міжнародних економічних правовідносин та право Внутрішнього ринку ЄС : навч.-метод. рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Ківалова, Т. С.; Акіменко, Ю. Ю.; Войтович, П. П.
  У методичних рекомендаціях викладено основні аспекти міжнародного торговельного права та торговельного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, наведено перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Методичні вказівки призначені для студентів факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія», а також для студентів інших факультетів.
 • Документ
  Принцип екстериторіальності у практиці ЄСПЛ
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Методика викладання міжнародного приватного права : методичні вказівки
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.; Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.; Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС
  (Одеса, 2022) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Юлия Юрьевна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Роль CEFTA у гармонізації приватного права країн Центральної Європи
  (ВД «Гельветика», 2019) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Юлия Юрьевна; Akimenko, Y.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Модельні правила приватного права як інструмент гармонізації приватного права Європейського союзу
  (Одеса: Гельветика, 2020) Акіменко, Юлія Юріївна
  Статтю присвячено висвітленню проблеми місця міжнародного приватного права в правовій системі як загалом, так і кожної держави зокрема, і залежно від науковоо підходу, який обрано для вирішення цього питання, а також дослідженню співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права в контексті компаративізму.
 • Документ
  The European Convention on Human Rights as a tool of protection of legal persons
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Юлия Юрьевна; Akimenko, Y.
 • Документ
  Забезпечення прав і свобод відповідно до Директиви ЄС 2001/55/ЕС від 20.07.2001 року про тимчасовий захист
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права
  (Одеса, 2017) Акіменко, Юлія Юріївна
  У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у право¬вій системі ЄС. Простежується розвиток теорії дифузії у процесах уніфікації європейського приватного права. Доводиться доцільність виділення приватного права ЄС як самостійної галузі права ЄС.
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».