Comparative Characteristics of the Banking Sector in Eastern Europe

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Тарасенко, Ірина Олексіївна
Тарасенко, І. О.
Тарасенко, Ирина Алексеевна
Tarasenko, Iryna O.
Саєнко, Володимир Григорович
Саєнко, В. Г.
Саенко, Владимир Григорьевич
Saienko, Volodymyr H.
Киризлеєва, Аліса Салаватовна
Киризлеєва, А. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

IJCSNS

Анотація

This article is devoted to the comparative characteristics of the banking sector in Eastern Europe. The paper's central purpose is to summarize data on the functioning and development of the banking sector in Eastern Europe, based on historical background and current state of the banking sector, finding typical features and differences between the banking sectors of Eastern Europe. Methods of statistical analysis and systematization are used in determining the field of research. Methods of economic analysis, particularly the main indicators of banking activity compared to macroeconomic indicators, are used to assess the efficiency of the banking sector. Comparative characteristics of the banking sector are performed using cluster analysis, k-means algorithm. According to the study results, it can be concluded that the countries of Eastern Europe have different backgrounds in the formation of the banking system, which affects the current state of banking. The study collects, sorts, compares, and summarizes data on the number of banking institutions in Eastern Europe, the size of their assets, lending, deposits, equity formation. These indicators are compared with the macroeconomic indicator of GDP, which determines the importance of the banking sector in the real economy. According to the cluster analysis results, it is divided into four groups of common features of the Eastern European country according to some banks' activity indicators. Banks of EU member states are formed mainly by foreign investment, while state funds finance banks of the CIS countries. As a result, banks with foreign investment have more influence on the economy. They support and develop it, while banks with public investment have significantly less effect on the economy, which does not allow it to grow faster.
Ця стаття присвячена порівняльній характеристикі банківського сектору Східної Європи. Основною метою статті є узагальнення даних про функціонування та розвиток банківського сектору у Східній Європі на основі історичних передумов та сучасного стану банківського сектору, виявлення характерних рис та відмінностей між банківськими секторами Східної Європи. При визначенні сфери дослідження використовуються методи статистичного аналізу та систематизації. Для оцінки ефективності банківського сектору використовуються методи економічного аналізу, зокрема основні показники банківської діяльності порівняно з макроекономічними. Порівняльна характеристика банківського сектора виконана за допомогою кластерного аналізу, алгоритму k-середніх. За результатами дослідження можна зробити висновок, що країни Східної Європи мають різний досвід формування банківської системи, що впливає на сучасний стан банківської справи. Дослідження збирає, сортує, порівнює та узагальнює дані про кількість банківських установ у Східній Європі, розміри їх активів, кредитування, депозити, формування власного капіталу. Ці показники порівнюються з макроекономічним показником ВВП, що визначає значення банківського сектору в реальній економіці. За результатами кластерного аналізу за деякими показниками діяльності банків вона поділяється на чотири групи спільних ознак східноєвропейської країни. Банки країн-членів ЄС формуються переважно за рахунок іноземних інвестицій, а державні кошти фінансують банки країн СНД. У результаті банки з іноземними інвестиціями мають більший вплив на економіку. Вони її підтримують і розвивають, а банки з державними інвестиціями значно менше впливають на економіку, що не дозволяє їй швидше рости.

Бібліографічний опис

Tarasenko I. Comparative Characteristics of the Banking Sector in Eastern Europe / I. Tarasenko, V. Saienko, A. Kirizleyeva, K. Vozniakovska, L. Harashchenko, O. Bodnar // International journal of computer science and network security. - Vol. 22. - № 1. – IJCSNS, 2022. - P. 639-649.

Ключові слова

banking sector, banking system, Eastern European countries, cluster analysis, банківський сектор, банківська система, країни Східної Європи, кластерний аналіз, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics

Цитування

Tarasenko I. Comparative Characteristics of the Banking Sector in Eastern Europe / I. Tarasenko, V. Saienko, A. Kirizleyeva, K. Vozniakovska, L. Harashchenko, O. Bodnar // International journal of computer science and network security. - Vol. 22. - № 1. – IJCSNS, 2022. - P. 639-649.