Боржники бібліотеки. Способи боротьби і профілактика

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Макуха, Світлана Миколаївна
Макуха, Светлана Николаевна
Makukha, Svitlana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Макуха С. М. Боржники бібліотеки. Способи боротьби і профілактика / С. М. Макуха // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 654-655.

Ключові слова

збереження бібліотечного фонду, боржники бібліотеки, бібліотечний фонд, несвоєчасне повернення документів, боротьба з читацькою заборгованістю, Наукова бібліотека НУ «ОЮА», формуляр читача, читачі відділу абонементів, списання боргів, картотека знайдених книг, НУ «ОЮА», сохранение библиотечного фонда, должники библиотеки, библиотечный фонд, несвоевременный возврат документов, борьба с читательской задолженностью, Научная библиотека НУ «ОЮА», формуляр читателя, читатели отдела абонементов, списание долгов, картотека найденных книг, НУ «ОЮА», preservation of library stock, debtors library, library fund, late return of documents, struggle with debt reader, Scientific Library of the NU "OLA", reader form, readers of the subscription department, debt relief, catalog of books found, National University "Odessa Academy of Law"

Цитування

Макуха С. М. Боржники бібліотеки. Способи боротьби і профілактика / С. М. Макуха // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 654-655.