Регулятивні правовідносини з погляду приватного та публічного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Yevhen Olehovych

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Регулятивні правовідносини з погляду приватного та публічного права / Є. О. Харитонов // Від римського приватного права до ІТ права : матеріали. міжнар. наук.-практич. конф. «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 19 трав. 2018 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. І. Харитонової, к.ю.н., доцента К. Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 81-85.

Ключові слова

саморегулювання, юридичні факти, правовідносини, реалізація права, суспільні відносини, саморегулирование, юридические факты, правоотношения, реализация права, общественные отношения, self-regulation, legal facts, legal relations, implementation of law, public relations

Цитування

Харитонов Є. О. Регулятивні правовідносини з погляду приватного та публічного права / Є. О. Харитонов // Від римського приватного права до ІТ права : матеріали. міжнар. наук.-практич. конф. «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 19 трав. 2018 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. І. Харитонової, к.ю.н., доцента К. Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 81-85.