Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Годованюк, Андрій Йосипович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного законодавства, що регулює відносини пов’язані з використанням та охороною полезахисних лісових смуг. Окреслено основні історичні етапи створення та функціонування лісосмуг в Україні. Розкрито безліч проблем, які пов’язані з передачею у власність та оренду земель сільськогосподарського призначення.
В статье проведен анализ современного законодательства, которое регулирует отношение связанные с использованием и охраной полезащитных лессовых полос. Очерчены отдельные исторические этапы создания и функционирования лесополос в Украине. Раскрыто множество проблем, связанных с передачей в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения.
The article analyzes the modern legislation that regulates the relations concerning the problem of the use and protection of shelter loess stripes. Marked the various historical stages of creation and functioning of forest belts in Ukraine. Solved a lot of problems associated with the devolution to the ownership and lease of agricultural land.

Бібліографічний опис

Ключові слова

полезахисні лісосмуги, землі сільськогосподарського призначення, лісомеліоративні насадження, полезахисне лісорозведення, полезащитные лесополосы, земли сельскохозяйственного назначения, лесомелиоративные насаждения, полезащитные лесоразведения, shelter belts, agricultural land, agroforestry plantings, shelterbelts forestation

Цитування

Годованюк А. Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми / Годованюк А. Й. // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, НУ ОЮА. - Одеса, 2013. - Вип. 49. - С. 228-237.