Окремі питання судової практики щодо правомірності використання фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Кулініч, О. О.
Кулинич, О. А.
Кulinich, O. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено проблемам охорони права на власне зображення фізичних осіб. Звертається увага на спеціальний статус публічних фізичних осіб. Розглядаються матеріали судової практики з даної категорії справ. Визначаються підстави для відмови в задоволенні позовних вимог. Звертається увага на необхідність розмежування особистого та суспільного життя особи.

Бібліографічний опис

Кулініч О. О. Окремі питання судової практики щодо правомірності використання фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 359-365.

Ключові слова

фотографічний твір, поширення творів, зображення, фізична особа, охорона прав, фотографическое произведение, распространение произведений, изображение, физическое лицо, охрана прав, photographic work, copyrights, image, individual, protection of rights

Цитування

Кулініч О. О. Окремі питання судової практики щодо правомірності використання фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 359-365.