Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Шерман, О. М.
Sherman, О. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Розглянуто специфіку сприйняття такого візуального компоненту іміджу політичного лідера, як головний убір, з урахуванням діахронічного аспекту питання. Доведено, що самостійне значення цього компонента іміджу спирається на низку чинників, провідними серед яких є культурні традиції та естетичні канони соціуму.

Бібліографічний опис

Шерман О. М. Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 98-105.

Ключові слова

імідж політичного лідера, головний убір, культурні традиції та естетичні канони соціуму, имидж политического лидера, головной убор, культурные традиции и эстетические каноны социума, the image of a political leader, headdress, cultural traditions and aesthetic canons of society

Цитування

Шерман О. М. Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 98-105.