Окремі проблеми впровадження концепту «community policing» в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Дикий, Олег Вікторович
Дикий, Олег Викторович
Dykyi, Oleh V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Дикий О. В. Окремі проблеми впровадження концепту «community policing» в Україні / О. В. Дикий // Одеські юридичні читання : Communitypolicing – нова парадигма діяльності поліції (до 20-річчя кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія») : матер. круглого столу (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.) / відп. ред.. Г.О. Ульянова., уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 270-273.

Ключові слова

злочинність, превенція, покарання, community policing, преступность, превенция, наказание, community policing, crime, prevention, punishment, community policing

Цитування

Дикий О. В. Окремі проблеми впровадження концепту «community policing» в Україні / О. В. Дикий // Одеські юридичні читання : Communitypolicing – нова парадигма діяльності поліції (до 20-річчя кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія») : матер. круглого столу (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.) / відп. ред.. Г.О. Ульянова., уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 270-273.