Homo charismaticus ка объект лингвистического исследования

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Петлюченко, Наталья Владимировна
Петлюченко, Наталія Володимирівна
Petliuchenko, Natalya V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Петлюченко Н. В. Homo charismaticus ка объект лингвистического исследования / Н. В. Петлюченко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 456-457.

Ключові слова

явление харизмы, нomo charismaticus, харизматический лидер как носитель языка, дискурсивная личность, харизматичный политический лидер, коллективное сознание общества, явище харизми, homo charismaticus, харизматичний лідер як носій мови, дискурсивна особистість, харизматичний політичний лідер, колективна свідомість суспільства, the phenomenon of charisma, charismatic leader like a native speaker, discursive identity, charismatic political leader, the collective consciousness of society

Цитування

Петлюченко Н. В. Homo charismaticus ка объект лингвистического исследования / Н. В. Петлюченко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 456-457.