Моделі нормативного закріплення інституту причетності до злочину: зарубіжний досвід

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна
Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна
Abakina-Pilyavska, Ludmila M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Іліон

Анотація

Бібліографічний опис

Абакіна-Пілявська Л. М. Моделі нормативного закріплення інституту причетності до злочину: зарубіжний досвід / Л. М. Абакіна-Пілявська // Новітні кримінально-правові дослідження – 2015 : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. - Миколаїв : Іліон, 2015. - С. 29-33.

Ключові слова

інститут причетності до злочину, зарубіжний досвід, види причетності до злочину, дослідження кримінального законодавства, моделі визначення причетності до злочину, кримінальне законодавство зарубіжних країн, институт причастности к преступлению, зарубежный опыт, виды причастности к преступлению, исследования уголовного законодательства, модели определения причастности к преступлению, уголовное законодательство зарубежных стран, Institute of involvement in the crime, the foreign experience, types of involvement in the crime, the study of criminal legislation, model determining involvement in the crime, the penal law of foreign countries

Цитування

Абакіна-Пілявська Л. М. Моделі нормативного закріплення інституту причетності до злочину: зарубіжний досвід / Л. М. Абакіна-Пілявська // Новітні кримінально-правові дослідження – 2015 : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. - Миколаїв : Іліон, 2015. - С. 29-33.