Визначення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону як засади кримінального провадження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Волошина, Владлена Костянтинівна
Волошина, Владлена Константиновна
Voloshina, Vladlena K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Волошина В. К. Визначення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону як засади кримінального провадження / В. К. Волошина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 278-279.

Ключові слова

принципи кримінального провадження, незалежність суддів, судовий контроль, підкорення суддів тільки закону, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", принципы уголовного производства, независимость судей, судебный контроль, покорение судей только закону, Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", principles of the criminal proceedings, judicial independence, judicial control, the conquest of the judges only to the law, The Law of Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges"

Цитування

Волошина В. К. Визначення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону як засади кримінального провадження / В. К. Волошина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 278-279.