Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Словська, І. Є.
Словская, И. Е.
Slovska, I. E.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Автор характеризує поняття й сутнісні ознаки українського конституціоналізму, презентуючи власну дефініцію досліджуваного терміна. Підсумовано, що повне уявлення про конституціоналізм об'єктивно можливе за умов його визначення за суттю, змістом і формою (формами). Систему українського конституціоналізму складають чинна Конституція України як нормативно-правовий акт, теорія, історія, ідеологія Конституції України й існуючий конституційний лад, тобто нормативно-правові, наукові, історичні, ідеологічні й організаційні основи конституціоналізму.

Бібліографічний опис

Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 164-172.

Ключові слова

конституціоналізм, система конституціоналізму, конституціоналізм за суттю, конституціоналізм за змістом, конституціоналізм за формою, конституционализм, система конституционализма, конституционализм по сути, конституционализм по содержанию, конституционализм по форме, constitutionalism, constitutionalism system, constitutionalism in fact, constitutionalism in content, constitutionalism in form

Цитування

Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 164-172.