Legal aspects of the use of cloud technologies

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Федоров, Валентин Андрійович
Федоров, Валентин Андреевич
Fedorov, Valentyn A.
Федорова, Тетяна Сергіївна
Федорова, Т. С.
Федорова, Татьяна Сергеевна
Fedorova, Tetiana S.
Косюта, Михайло Васильович
Косюта, М. В.
Косюта, Михаил Васильевич

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Florencia : Universidad de la Amazonia

Анотація

The relevance of the article due to the need for the legal regulation of relations regarding the use of cloud computing that have already involved in the most important areas of public life. Currently (along with the undeniable benefits), there are many problems caused by the use of cloud technologies. The current legislation needs to be modified to create a regulatory platform, remedies, and factors to prevent or prevent illegal activity. The authors of this article have used various methods of scientific research, namely the analysis, synthesis, analogy, deduction, induction, formal-legal, comparative-legal, interpretation of law, etc. The study shows that there is currently no legal regulation in Ukraine on the use of cloud technology. Today, it is possible to distinguish several ways of legal regulation of relations on the use of cloud technologies: 1) legal regulation of these relations can be done using already existing regulatory acts; 2) amend the existing legal framework (adaptation of stable legal norms to the new information reality); 3) to create new legal acts on the regulation of exclusive relations related to the use of cloud technologies, taking into account their specifics.
Актуальність статті обумовлена необхідністю правового регулювання відносин з приводу використання хмарних технологій, які вже проникли в головні сфери суспільного життя. Наразі (поряд із безспірними перевагами) існує багато проблем, які викликанівикористанням хмарних технологій. Чинне законодавство потрібно реформувати для створення нормативно-правової платформи, правових засобів і чинників для попередження або унеможливлення незаконної діяльності. При написанні даної статті авторами були використані різніметоди наукового дослідження, а саме аналізу, синтезу, дедукції, індукції, формально-логічний, порівняльно-правовий, тлумачення правових норм тощо. Проведене дослідження свідчить про відсутність наразі в Україні правового регулювання питання використання хмарних технології. На сьогодні, можливо виокремити декілька шляхів правового регулювання відносин з використання хмарних технологій: 1) правове регулювання даних відносин можливо зробити використовуючи вже наявні нормативно-правові акти; 2) внести зміни до вже існуючої нормативно-правової бази, тобто адаптування сталих правових норм до нової інформаційної реальності; 3) створити нові правові акти, присвячені регулюванню виключно відносин, пов’язаних з використанням хмарних технологій, максимальновраховуючи їх специфіку.

Бібліографічний опис

Fedorov V. Legal aspects of the use of cloud technologies / V. Fedorov, T. Fedorova, M. Kosiuta, K. Ahapova, A. Topal // Amazonia Investiga. - Vol. 9. - Issue 28. - Florencia : Universidad de la Amazonia, 2020. - P. 296-302.

Ключові слова

legal regulation, cloud computing, information technologies, legal norms, legislation, правове регулювання, хмарні технології, інформаційні технології, правові норми, законодавство, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Fedorov V. Legal aspects of the use of cloud technologies / V. Fedorov, T. Fedorova, M. Kosiuta, K. Ahapova, A. Topal // Amazonia Investiga. - Vol. 9. - Issue 28. - Florencia : Universidad de la Amazonia, 2020. - P. 296-302.