Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав людини

dc.contributor.authorСиницин, Павло Миколайович
dc.date.accessioned2022-01-24T14:42:53Z
dc.date.available2022-01-24T14:42:53Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionСиницин П. М. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав людини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021.en_US
dc.description.abstractДисертаційна робота є першим комплексним монографічним дослідженням застосування рішень Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України у своїй інтерпретаційній діяльності. Здійснене дослідження дозволило обґрунтувати й сформулювати низку нових наукових положень та практичних рекомендацій щодо застосування Конституційним Судом України рішень Європейського суду з прав людини при здійсненні інтерпретаційної діяльності.en_US
dc.description.abstractЗапропоновано періодизацію розвитку теорії та практики інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України та виокремлено чотири періоди: передісторія – до жовтня 1990 року; становлення – із 24.10.1990 до 16.10.1996 р.; розвиток - із 16.10.1996 р. і до 13.07.2017 р.; вдосконалення – сучасний період, що починається із 13.07.2017 р. і триває до сьогодні.
dc.description.abstractЗроблено висновок, що інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України є ширшою за надання офіційного тлумачення норм Конституції України, вона охоплює також тлумачення під час перевірки конституційності нормативних актів, публічних (внутрішніх та міжнародних) договорів (та під час розгляду конституційних скарг).
dc.description.abstractВ дисертаційному досліджені розкрито роль рішень Європейського суду з прав людини як джерела конституційного права України, що має складну, комплексну природу, поєднуючи у собі властивості одночасно правоінерпретаційного акту та судового прецеденту, при цьому, застосуванню у якості джерела права підлягають не лише рішення постановлені Європейським Судом щодо України, але й відносно усіх держав-учасниць ЄКПЛ.
dc.description.abstractПід принципами застосування рішень ЄСПЛ КСУ запропоновано розуміти основні засади та імперативні, стійкі ідеї, якими послуговуються судді Конституційного Суду України при застосуванні рішень ЄСПЛ у процесі здійснення інтерпретаційної діяльності КСУ. У ході дослідження також виокремлено загальні та спеціальні принципи застосування рішень Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом України у своїй інтерпретаційній діяльності. До загальних принципів застосування рішень ЄСПЛ КСУ у інтерпретаційній діяльності належать: верховенство права, правова визначеність як його елемент, верховенство конституції, динамічність інтерпретації, справедливість, пряма дія прав та свобод і принцип зв’язаності правом (принцип самообмеження Конституційного Суду України). До спеціальних принципів застосування рішень ЄСПЛ КСУ у інтерпретаційній діяльності слід віднести принцип дружнього ставлення до міжнародного права, принцип субсидіарності застосування рішень ЄСПЛ, «належності» застосування КСУ рішень ЄСПЛ у своїй інтерпретаційній діяльності та принцип «автономності» інтерпретації із застосуванням рішень ЄСПЛ, принцип діалогу суддів.
dc.description.abstractУ дисертаційному дослідженні також пропонується внесення доповнень до Закону України «Про Конституційний Суд України», які б передбачили можливість зміни рішення КСУ у разі визнання його таким, що суперечить ЄКПЛ. Тобто, у разі, коли міжнародною судовою установою буде встановлено, що рішення КСУ суперечить ЄСПЛ, передбачити надання можливості КСУ переглядати таке рішення за умови висловленої ініціативи зацікавлених сторін за нововиявленими обставинами.
dc.description.abstractАргументовано, що рішення Європейського суду з прав людини є джерелом конституційного права України, яке має складну, комплексну природу, поєднуючи у собі властивості одночасно правоінерпретаційного акту та судового прецеденту, при цьому, застосуванню у якості джерела права підлягають не лише рішення постановлені Європейським Судом щодо України, але й відносно усіх держав-учасниць ЄКПЛ.
dc.description.abstractВстановлено, що обрання способу застосування рішень ЄСПЛ КСУ у своїй інтерпретаційній діяльності визначає якість отриманого в її результаті тлумачення. Найбільш доцільним, як з точки зору юридичної техніки, так і доступності для розуміння тексту судового рішення, є казуїстично- змістовний спосіб використання рішень Європейського Суду з прав людини КСУ при здійсненні інтерпретаційної діяльності. Пропонується розробка та нормативне закріплення правил застосування Конституційним Судом України рішень Європейського суду з прав людини у своїй інтерпретаційній діяльності шляхом доповнення Закону України «Про Конституційний Суд України» нормою про необхідність підвищення кваліфікації суддів, зокрема, щодо застосування КСУ практики ЄСПЛ при написанні судових рішень. Програма підвищення кваліфікації повинна включати теми, пов’язані із юридичною технікою застосування рішень ЄСПЛ, ознайомленням із відповідною практикою ЄСПЛ у співвідношенні до поділу на підтеми згідно із статтями ЄКПЛ, обмін досвідом із суддями ЄСПЛ та суддями зарубіжних країн. Організацію таких навчань пропонується віднеcти до компетенції Національної школи суддів України, оскільки у цієї установи наявний відповідний досвід та можливості.
dc.description.abstractВ дисертаційному дослідженні з’ясовано, що конфлікт правових позицій ЄСПЛ і конституційного суду держави - поширене явище у сучасних правових системах. Водночас така ситуація має негативний характер. Закріплення на нормативно-правовому рівні місця не лише ЄКПЛ, а й практики ЄСПЛ у внутрішньому праві дало б змогу уникнути таких ситуації у вітчизняній правовій дійсності. Вбачається, що будучи актами тлумачення ЄКПЛ рішення ЄСПЛ стали самостійним джерелом права з огляду на абстрактну форму норм ЄКПЛ. При цьому, місце рішень ЄСПЛ повинне визначатися на одному рівні із ЄКПЛ, адже інше призводить до порушення принципу правової визначеності та створює умови, за яких держави можуть маніпулювати та виконувати лише зручні для них рішення ЄСПЛ. У цьому контексті автором виокремлено шляхи запобігання виникненню конфліктів між правовими позиціями Конституційного Суду України та ЄСПЛ, а саме: нормативне визначення моделі співвідношення вітчизняного законодавства; нормативне визначення меж імплементації норм ЄСПЛ та практики ЄСПЛ у вітчизняному праві; нормативне закріплення обов’язку держави враховувати рішення ЄСПЛ при тлумаченні національного законодавства та конституції; визначення місця рішень ЄСПЛ в ієрархії внутрішньодержавних правових актів за юридичною силою.
dc.description.abstractЗапропоновано дефініцію нормативно-ціннісного орієнтиру як формального вираження орієнтовного (мінімального) рівня забезпечення та захисту позитивним правом природних і суспільних благ. Обґрунтовано, що рішення ЄСПЛ виступають в якості нормативно-ціннісного орієнтира при формуванні правових позицій КСУ. Застосування стандартів, розроблених Європейським судом із прав людини, розуміння процесу та механізмів інтерпретації, використаних задля їх встановлення, має фундаментальне значення для правильного забезпечення цих стандартів на національному рівні, особливо з урахуванням того, що на національному рівні саме Конституційний Суд України є одним із основних імплементаторів практики ЄСПЛ у внутрішню правову систему.
dc.identifier.citationСиницин П. М. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав людини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16116
dc.publisherОдесаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectКонституційний Суд Україниen_US
dc.subjectправові позиції Конституційного Суду Україниen_US
dc.subjectінтерпретаційна діяльністьen_US
dc.subjectпрактика Європейського суду з прав людиниen_US
dc.subjectзастосування рішень Європейського суду з прав людини Конституційним Судом Україниen_US
dc.subjectпринципи застосування рішень Європейського суду з прав людиниen_US
dc.subjectнормативно-ціннісний орієнтирen_US
dc.subjectконфлікт правових позиційen_US
dc.subjectспособи застосування рішень Європейського суду з прав людиниen_US
dc.subjectConstitutional Court of Ukraineen_US
dc.subjectlegal positions of the Constitutional Court of Ukraineen_US
dc.subjectinterpretational activityen_US
dc.subjectpractice of the European Court of Human Rightsen_US
dc.subjectapplication of judgments of the European Court of Human Rights by the Constitutional Court of Ukraineen_US
dc.subjectprinciples of application of decisions of the European Court of Human Rightsen_US
dc.subjectnormative-value reference pointen_US
dc.subjectconflict of legal positionsen_US
dc.subjectways of applying the judgments of the European Court of Human Rightsen_US
dc.titleІнтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав людиниen_US
dc.typeThesisen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 5 з 10
Завантаження...
Ескіз
Name:
АНОТАЦІЯ (1).pdf
Size:
634.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Анотація
Завантаження...
Ескіз
Name:
vid-161221-1384-df.pdf
Size:
1.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Наказ МОН
Завантаження...
Ескіз
Name:
1643030089198195.pdf
Size:
429.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Повідомлення
Завантаження...
Ескіз
Name:
Дисертація Синицина П.М.pdf
Size:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Дисертація
Завантаження...
Ескіз
Name:
Висновок_Олькіна.pdf
Size:
198.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: