Історія держави та права країн світу : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави та права країн світу» за освітньо-професійною програмою «Міжнародне право» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті судового та міжнародного права у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія держави та права країн світу», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти студентам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія держави та права країн світу».

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Історія держави та права країн світу : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» / Н. В. Аніщук. — Одеса : Юридична література, 2024. — 52 с. — (Серія «Навчально-методичні посібники»).- Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27631

Ключові слова

історія держави та права країн світу, пам’ятки зарубіжного права, діяльність історичних особистостей, становлення державності і права різних народів і країн

Цитування

Аніщук Н. В. Історія держави та права країн світу : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право».- Одеса : Юридична література.- 2024.- 52 с.- URL : https://hdl.handle.net/11300/27631; DOI: 10.32837/11300.27631