Пред’явлення позову в електронній формі в цивільному судочинстві

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Андронов, Ігор Володимирович
Андронов, І. В.
Андронов, Игорь Владимирович
Andronov, Ihor V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Андронов І. В. Пред’явлення позову в електронній формі в цивільному судочинстві / І. В. Андронов // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 762-764.

Ключові слова

правосуддя, цивільний процес, судовий захист, електронний суд, діджиталізація судочинства, justice, civil proceedings, judicial protection, electronic court, digitalization of litigation, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Civil procedure

Цитування

Андронов І. В. Пред’явлення позову в електронній формі в цивільному судочинстві / І. В. Андронов // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 762-764.