Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція"

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Травлос, Т. С.
Travlos, T. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

В статті проаналізовано основні політологічні теорії феномену «революція». Розглянуто загальну класифікацію теорій революції. Вирізнено характерні риси, слабкі та сильні сторони досліджуваних теорій.

Бібліографічний опис

Травлос Т. С. Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція" / Т. С. Травлос // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 146-154.

Ключові слова

політологічні теорії феномену «революція», класифікація теорії революції, досліджувані теорії, политологические теории феномена «революция», классификация теорий революции, исследуемые теории, political science theory of the phenomenon of "revolution", Classification of theories of revolution, studied theory

Цитування

Травлос Т. С. Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція" / Т. С. Травлос // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 146-154.