Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Прокоф'єва-Янчиленко, Д. М.
Прокофьева-Янчиленко, Д. М.
Prokof’yeva-Yanchylenko, D. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено питанням кримінологічної безпеки, її змісту та місцю в системі національної безпеки України. Кримінологічна безпека розглядається як інтегративна складова національної безпеки, зумовлена специфікою деструктивних факторів - кримінальних загроз.

Бібліографічний опис

Прокоф'єва-Янчиленко Д. М. Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України / Д. М. Прокоф'єва-Янчиленко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 395-401.

Ключові слова

злочинність, загроза, кримінологічна безпека, національна безпека, crime, threat, criminological security, national security

Цитування

Прокоф'єва-Янчиленко Д. М. Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України / Д. М. Прокоф'єва-Янчиленко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 395-401.