Роль прагматонімів у рекламному тексті

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Грушевська, Ю. А.
Hrushevska, Yuliia A.
Грушевська, Юлія Андріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Грушевська Ю. А. Роль прагматонімів у рекламному тексті / Ю. А. Грушевська // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 845-847.

Ключові слова

власна назва, рекламний текст, рекламний прагматонім, онімізація, мова реклами, proper name, advertising text, advertising pragmatonyms, transferrence from common nouns to onyms, language of advertising, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Цитування

Грушевська Ю. А. Роль прагматонімів у рекламному тексті / Ю. А. Грушевська // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 845-847.