Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Шевченко, С. А.
Shevchenko, S. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Робота присвячена аналізу процесів клерикалізації суспільно-політичної сфери України в умовах трансформаційних процесів початку ХХІ ст. Зазначено, що проникнення релігійних інститутів в публічну, соціальну і громадську сфери є наслідком: розширення сфери світських інтересів релігійних організації, прагнення влади підвищити власну легітимність за рахунок підтримки з боку церкви, втрати довіри громадян до політичних інститутів. Україна поки що відноситься до держав з незначним ступенем клерикалізації, хоча інтенсивність процесу в останні роки значно виросла в області освітніх та інформаційних проектів в формі активної участі церковників у владі завдяки зміні світоглядних орієнтирів держави і пріоритетів національного розвитку.

Бібліографічний опис

Шевченко С. А. Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні / С. А. Шевченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 224-233.

Ключові слова

процеси клерикалізації суспільно-політичної сфери України, трансформаційні процеси початку ХХІ ст. в Україні, проникнення релігійних інститутів в публічну, соціальну і громадську сфери, розширення сфери світських інтересів релігійних організацій, прагнення влади підвищити власну легітимність за рахунок підтримки з боку церкви, втрата довіри громадян до політичних інститутів, процессы клерикализации общественно-политической сферы Украины, трансформационные процессы начала XXI века в Украине, проникновение религиозных институтов в публичную, социальную и общественную сферы, расширение сферы светских интересов религиозных организаций, стремление властей повысить собственную легитимность за счет поддержки со стороны церкви, потеря доверия граждан к политическим институтам, clericalism processes of social and political sphere in Ukraine, transformation processes beginning of XXI century in Ukraine, penetration of religious institutions in the public, social and public spheres, expansion of the secular interests of religious organizations, the authorities' desire to increase their own legitimacy through support from the church, the loss of public trust in political institutions

Цитування

Шевченко С. А. Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні / С. А. Шевченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 224-233.