Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Ніколенко, Л. М.
Николенко, Л. Н.
Nikolenko, L. N.
Іванюта, Н. В.
Иванюта, Н. В.
Ivanyuta, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті проведено теоретичне дослідження поняття господарського інтересу в аспекті правового забезпечення якісного функціонування господарської системи, його впливу на позначення пріоритетних напрямів, визначення характеру співвідносності з галузями права.

Бібліографічний опис

Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів / Л. М. Ніколенко, Н. В. Іванюта // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 90-98.

Ключові слова

господарський інтерес, господарські відносини, функція, господарське судочинство, справедливість, хозяйственный интерес, хозяйственные отношения, функция, хозяйственное судопроизводство, справедливость, economic interest, economic relations, function, Commercial Litigation, equity

Цитування

Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів / Л. М. Ніколенко, Н. В. Іванюта // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 90-98.