С++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Трофіменко, Олена Григорівна
Трофіменко, О. Г.
Трофименко, Елена Григорьевна
Trofimenko, Elena G.
Trofimenko, Olena H.
Прокоп, Юлія Віталіївна
Прокоп, Ю. В.
Прокоп, Юлия Витальевна
Prokop, Yuliia V.
Швайко, Ігор Григорович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Підручник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу C++ Builder. У підручнику розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам’яттю тощо. Значна увага приділяється опрацюванню динамічних структур даних, а саме обчисленню на графах, програмуванню автоматів, списків, дерев. Окремий розділ присвячено засобам об’єктноорієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.

Бібліографічний опис

С++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник / О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, І. Г. Швайко, Л. М. Буката [та ін.] ; за ред.О. Г. Трофименко. – Одеса : Фенікс, 2010. – 544 с.

Ключові слова

основи програмування, С++, алгоритми, динамічні структури даних, Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology

Цитування

С++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник / О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, І. Г. Швайко, Л. М. Буката [та ін.] ; за ред.О. Г. Трофименко. – Одеса : Фенікс, 2010. – 544 с.