Природоресурсне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник

Анотація

Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «Природоресурсне право» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Природоресурсне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник / к. ю. н. М. М. Заверюха, к. ю. н., доц. І. Є. Чумаченко, к. ю. н., доц. Л. А. Канівець та ін. ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 110 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету “Одеська юридична академія”»). Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27406

Ключові слова

Право власності на природні об’єкти та їх ресурси, Право природокористування та його основні види, Правове регулювання використання вод і водних ресурсів, Правовий режим використання лісів та лісових ресурсів, навчально-методичний посібник

Цитування

Заверюха М. М., Чумаченко І. Є., Л. А. Канівець та ін. Природоресурсне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2023. 110 с. URL: https://doi.org/10.32837/11300.27406