Teleworking: vectors of change

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Лагутіна, Ірина Вікторівна
Lahutina, Iryna V.
Лагутіна, І. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Lagutina I. V. Teleworking: vectors of change / I. V. Lagutina // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 515-518.

Ключові слова

трудове право, працівник, дистанційна робота, віддалена робота, labour law, employee, telework, remote work, rights, права, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Lagutina I. V. Teleworking: vectors of change / I. V. Lagutina // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 515-518.