Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Тімашов, В. О.
Тимашов, В. А.
Timachov, V. À.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглянуто питання щодо застосування в Україні Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод як складової національного законодавства. Визначено елементи конституційного права людини й громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини, а також проведено аналіз практики звернення громадян України за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.

Бібліографічний опис

Тімашов В. О. Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні / В. О. Тімашов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 276-284.

Ключові слова

права людини, Конституція України, Європейський суд із прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини й основоположних свобод, громадське суспільство, міжнародне право, права человека, Конституция Украины, Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, гражданское общество, международное право, human rights, Constitution of Ukraine, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, civil society, international law

Цитування

Тімашов В. О. Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні / В. О. Тімашов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 276-284.