Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Ситар, І. М.
Ситар, И. М.
Sitar, I. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Розглянуто проблему розуміння методології порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів. Зазначено, що для аналізу й ефективного досягнення мети акультураційного процесу варто застосовувати весь методологічний інструментарій порівняльного правознавства, а також здійснити юридизацію загальнофілософської методології в сучасному підході до дослідження акультурації в праві.

Бібліографічний опис

Ситар І. М. Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) / І. М. Ситар // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 411-422,

Ключові слова

методологія права, методологія порівняльного правознавства, методологія акультураційних процесів, юридизація методології порівняльного правознавства, методология права, методология сравнительного правоведения, методология аккультурационных процессов, юридизация методологии сравнительного правоведения, methodology of law, comparative law methodology, methodology of acculturation processes, juridisation of comparative law methodology

Цитування

Ситар І. М. Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) / І. М. Ситар // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 411-422,