Does Practical Component of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers?

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна
Давидова, I. В.
Давыдова, Ирина Виталиевна
Davydova, Iryna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Ushynsky University

Анотація

The article is dedicated to the study of the application of innovative methods in the process of students training, namely: the role and place of the practical component in the formation of professional competence of future lawyers. It has been found that educational programs should be focused on the broader professional competences (functions) of future lawyers, namely epistemological, communicative, functional, personal, which play the main forming role in terms of acquisition of professional skills by the students and the development of relevant (professional) competence. The significance of the practical component in the training process, implies that there is a possibility to use training time for group classes, where students can discuss the content of the lecture, test their knowledge and interact in practice, has been emphasized. An experimental variant of the educational process, with a wide implementation of the practical component focused on the formation of leading competencies of future lawyers, has been developed. On the basis of the created methods of professional competences assessment, positive results of the applied technology of training have been obtained: there is a substantial increase in the level of competence of future lawyers. According to the results of the approbation, concrete proposals have been made regarding the modern reform of the educational process in the field of professional training of lawyers by introducing new forms and methods of active training with the widespread use of the practical component aimed at the formation of professional competence of future experts.
Статтю присвячено дослідженню застосування інноваційних методів в організації навчального процесу студентів, а саме: ролі та місця практичної складової у формуванні професійної компетентності майбутніх юристів. За результатами дослідження встановлено, що навчальні програми необхідно орієнтувати на більш широкі професійні компетенції (функції) майбутніх юристів – гносеологічні, комунікативні, функціональні, особистісні, які відіграють головну формуючу роль в аспекті набуття студентами професійних навичок та становленні відповідної (професійної) компетентності. Підкреслено цінність практичної складової під час навчального процесу, яка полягає в тому, що з’являється можливість використовувати навчальний час для групових занять, де студенти можуть обговорити зміст лекції, перевірити свої знання і взаємодіяти один з одним в практичній діяльності. Представлено успішні приклади використання практичної складової у навчальному процесі для формування професійної компетентності у майбутніх юристів, що дозволяє більш продуктивно засвоювати та застосовувати знання, отримані під час лекцій, семінарів. Побудовано експериментальний варіант навчального процесу з широким впровадженням практичної складової, орієнтованої на формування провідних компетенцій майбутніх юристів. На підставі побудованої методики оцінки професійних компетенцій зафіксовано зростання рівня компетенцій майбутніх юристів. Отримання позитивних результатів стало можливим також завдяки участі у проведенні таких методів активного навчання саме практика, який в реальному житті брав участь у вирішенні спорів, має детальну інформацію про запропоновані ситуації та варіанти їх вирішення в реальності, що має неабияке значення для майбутніх правозастосовувачів юридичної сфери. Важливим напрямом у розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження до європейського освітнього простору є реформування самого навчального процесу, що буде стимулювати індивідуальну навчальну активність студентів, краще володіння юридичною технікою, технікою аргументації, здатність вирішувати окремі юридичні проблеми, казуси, знаходити альтернативні рішення тощо. За результатами апробації внесено конкретні пропозиції щодо модернізації навчального процесу у сферу професійної підготовки фахівців-юристів шляхом запровадження нових форм і методів активного навчання з широким використанням практичної складової, направленої на формування професійних компетенцій та відповідного становлення професійної компетентності.

Бібліографічний опис

Davydova I. Does Practical Component of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers? / I. Davydova // Science and Education. – Iss. 8. - Ushynsky University, 2017. – Р. 87-93.

Ключові слова

legal education, renewal, educational process, methods of active learning, professional competence, юридична освіта, реформування, навчальний процес, методи активного навчання, професійна компетентність, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Цитування

Davydova I. Does Practical Component of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers? / I. Davydova // Science and Education. – Iss. 8. - Ushynsky University, 2017. – Р. 87-93.