Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Монаєнко, Антон Олексійович
Монаенко, Антон Алексеевич
Monaenko, Anton

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The article is devoted to the consideration of concept of budgetary offence, problems of differentiation of financially-legal approvals and approvals of financially-legal norm, analysis of legal nature of budgetary-legal approvals.

Бібліографічний опис

Монаєнко А. О.Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України / А. О. Монаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 27-36.

Ключові слова

бюджетно-правова санкція, бюджетно-правова відповідальність, розмежування фінансово-правових санкцій, фінансово-правові відносини, бюджетне правопорушення, бюджетне законодавство, Бюджетно-правовая санкция, Бюджетно-правовая ответственность, разграничение финансово-правовых санкций, финансово-правовые отношения, бюджетное правонарушение, бюджетное законодательство, budgetary-legal approval, budgetary-legal responsibility, financially-legal responsibility, financially-legal relations, budgetary offence, budgetary legislation, delineation of financial and legal sanctions

Цитування

Монаєнко А. О.Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України / А. О. Монаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 27-36.