Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Сербін, Р. А.
Сербын, Р. А.
Serbyn, R. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті проведено аналіз вітчизняного досвіду організації та здійснення благодійної діяльності в історичній ретроспективі та в аспекті нормативно-правового регулювання. Виявлено тенденції розвитку благодійності та досліджено особливості нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в різні історичні періоди. Проаналізовано розгалужену систему благодійних закладів і товариств. Звернено увагу на те, що використання грошових коштів, які спрямовуються на благодійну діяльність, контролювалося державою. Досліджено вироблену багаторічними зусиллями суспільства й держави систему допомоги потребуючим категоріям населення. Зроблено висновок про те, що держава розробляє особливі нормативні документи для благодійних організацій, і про історичний характер матеріального й морального заохочення приватних благодійників.

Бібліографічний опис

Сербін Р. А. Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності / Р. А. Сербін // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 321-327.

Ключові слова

благодійна діяльність, благодійне товариство, правове регулювання, контроль, заохочення, благотворительная деятельность, благотворительное общество, правовое регулирование, поощрение, контроль, eleemosynary activity, charity, philanthropist, contro, legal adjusting, encouragement

Цитування

Сербін Р. А. Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності / Р. А. Сербін // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 321-327.