Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Завальська, Л. В.
Завальская, Л. В.
Zavalska, L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню політичних текстів, що функціонують у двомовному інформаційному середовищі. Визначено особливості перекладу політичних текстів, з’ясовано специфіку перекладу проблемних аспектів та мовних одиниць, запропоновано способи перекладу політичних текстів.

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів / Л. В. Завальська // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 68-75.

Ключові слова

політична комунікація, політичний текст, переклад, трансформація, политическая коммуникация, политический текст, перевод, трансформация, political communication, political text, translation, transformation

Цитування

Завальська Л. В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів / Л. В. Завальська // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 68-75.