Трансформація економічних відносин та її вплив на кримінологічну безпеку економіки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Мельничук, Тетяна Володимирівна
Мельничук, Татьяна Владимировна
Melnychuk, Tetiana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Мельничук Т. В. Трансформація економічних відносин та її вплив на кримінологічну безпеку економіки / Т. В. Мельничук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 234-237.

Ключові слова

кримінологічна безпека економіки, право на розвиток, розвиток економічної злочинності, віктимізація, високі технології, злочинні схеми, віртуальне шахрайство, кримінологічна безпека економіки, критичний напрям в кримінології, криминологическая безопасность экономики, право на развитие, развитие экономической преступности, виктимизация, высокие технологии, преступные схемы, виртуальное мошенничество, криминологическая безопасность экономики, критическое направление в криминологии, criminological security of the economy, right to development, development of economic crime, victimization, high technology, criminal schemes, virtual fraud, criminological security of the economy, critical direction in criminology

Цитування

Мельничук Т. В. Трансформація економічних відносин та її вплив на кримінологічну безпеку економіки / Т. В. Мельничук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 234-237.